Tradycja

Ruch Strzelecki ma głęboka tradycję w historii Polski.  Tradycja jednostki Strzeleckiej na głębokie korzenie związane z ziemią lubaczowską. Zapraszamy do zapoznania sie z naszym patronem oraz historią lubaczowskiego Strzelca.

PATRON

HISTORIA