Szkolenie w Horyńcu Zdroju – 23.03.2013

     W dniu 23.03.2013 odbyły się zajęcia dla strzelców stacjonującej w Horyńcu – Zdroju 1 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia.
Zajęcia prowadzone na punktach nauczania obejmowały tematykę:
– budowa i dane taktyczno-techniczne kbk AK,
– prowadzenie łączności kodowanej,
– surwiwal (rozpalanie ognisk-teoria),
Continue reading