Gra topograficzna – 1 kompania 01.06.2013

W dniu 01.06.2013r. w okolicy Nowin Horynieckich odbyły się zajęcia dla Strzelców stacjonującej w Horyńcu – Zdroju 1 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia. Celem zajęć było sprawdzenie umiejętności wyznaczania współrzędnych geograficznych na mapie topograficznej oraz orientowania się w terenie przy pomocy mapy i busoli. Zajęcia zostały przygotowane przez dowódców plutonów: druż. ZS Lidię HAŁUCHĘ oraz druż. ZS Aleksandrę NOWOŚWIAT. Zostały przeprowadzone pod nadzorem st. chor. ZS Marka JANCZURY – dowódcy kompanii. Continue reading

Szkolenie kandydatów na Strzelców – 23.03.2013

     Dnia 23.03.2013 w Cieszanowie  odbyło się szkolenie dla kandydatów na Strzelców z organizowanego pododdziału, który stacjonuje w tej  miejscowości.
     Zajęcia rozpoczęły się  jak zawsze o godzinie 10:00 na boisku Zespołu Szkół w Cieszanowie.
W pierwszej części zajęć kandydaci uczyli się musztry. Tym razem instruktorzy koncentrowali się na marszu krokiem zwykłym oraz rozpoczęli naukę kroku defiladowego.

Continue reading

Odsłonięto obelisk upamiętniający Powstańców Styczniowych

     W dniu 15.03.2013 r. Strzelcy Samodzielnego Plutonu „Oleszyce” Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie pod dowództwem st. sierż. ZS Lucjana MULARZA wzięli udział w uroczystości  upamiętniającej 150 rocznicę wymarszu z lasów oleszyckich 500 ochotników z Galicji Wschodniej na pomoc trwającemu w zaborze rosyjskim Powstaniu Styczniowemu. Był to pierwszy powstańczy oddział sformowany w Galicji Wschodniej, który ruszył do walki z rosyjskim zaborcą.

Continue reading

“Strzelcy – Kombatantom” Konferencja-debata

W dniu 8. marca 2013 r. w siedzibie Komendy Głównej ZS „Strzelec” OSW w budynku PAST`y miała miejsce konferencja – debata poświęcona życiu Kombatantów. Mając na uwadze 150 rocznicę Powstania Styczniowego, a także kolejną rocznicę 1. marca – Święta Żołnierzy Wyklętych, a tym samym 22. rocznicę powstania naszego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej” w dniu 8. marca 2013 r. Komenda Główna zaprezentowała przygotowane materiały na konferencję – debatę, poświęconą naszym bohaterom – Kombatantom.

Konferencję otworzyli i wspólnie przywitali gości: Prezes Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego Pani Anna LEWAK i p. o. Komendanta Głównego mł. insp. ZS Marcin WASZCZUK.
Continue reading

Walczyli o Polskę Wolną i Niepodległą a zostali Wyklęci

Ile tych bezimiennych w lasach pogrzebanych?
Ile tych rozstrzelanych nawet bez sprawdzenia danych?
Ile łez musiała wylać nie jedna matka biedna?

Gdy miejsca katyńskich grobów porosły już trawą,
Wy nie bojąc się niczego nie daliście za wygraną
Dla Was niepodległa Polska była najważniejszą sprawą
Niech kajdany kłamstwa pękną Polacy na nogi wstaną
Continue reading

Konferencja naukowa „Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym”

15 listopada 2012 r. odbyła się konferencja „Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym” zorganizowana przez Federację Polskich Banków Żywności we współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą. Patronat nad wydarzeniem objęły Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
W trakcie konferencji zostało wygłoszonych dwanaście referatów, ujętych w czterech panelach dyskusyjnych. Po każdym z paneli miała miejsce dyskusja. Goście zostali powitani przez Prezesa Federacji Polskich Banków Żywności p. Marka BOROWSKIEGO oraz zastępcę dyrektora RCB p. Dariusza GÓRALSKIEGO. Wstęp dotyczący zagadnień związanych z problematyką zarządzania kryzysowego wygłosił prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej płk dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI. Poruszane zagadnienia obejmowały m.in. procedury zarządzania kryzysowego w organizacjach pozarządowych (w tym: Bankach Żywności, Czerwonym Krzyżu, ZHP i jednostkach ZS „Strzelec” OSW). W imieniu st. sierż. ZS Piotra SOCHY referat „Dobre praktyki i relacje organizacji proobronnej z samorządem na szczeblu gminnym w systemie zarządzania kryzysowego” wygłosił druż. ZS Dariusz WÓJCIK. Ponadto strzelcy uczestniczyli też w opracowaniu publikacji konferencyjnej. Dariusz WÓJCIK przygotował referat „Zarządzanie Kryzysowe w Polsce”, zaś sekc. ZS Marek KLASA „Zarządzanie kryzysowe w wybranych krajach Unii Europejskiej a współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Continue reading

Bieg Morskiego Komandosa – Strzelcy na 3 miejscu!

Dnia 1 września w Gdyni, odbyła się III edycja Biegu Morskiego Komandosa im. pamięci gen. broni W. Potasińskiego, organizowana przez JW Formoza i Kolibki Adventure Park.

W zeszłorocznej, II edycji BMG JS 4018 Gdańsk, Związku Strzeleckiego “Strzelec” OSW, reprezentował jeden strzelec, w tym roku gdańscy strzelcy postanowili spróbować swoich sił w kategorii TEAM, czyli czteroosobowej drużynie, która musiała nie tylko wykazać się znaczną sprawnością fizyczną, ale przede wszystkim doskonałą pracą zespołową.
Continue reading

Marsz Szlakiem Kadrówki 2012

6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45. żołnierze “Kadrówki” obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc. I Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku.
Continue reading

Konferencja pt. Nowoczesna obrona terytorialna podstawą bezpieczeństwa Polski

16 maja 2012 r. na terenie Akademii Obrony Narodowej o godzinie 9.00 w auli im. gen. broni Józefa Kuropieski (al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, Blok 14) odbędzie się konferencja naukowa pt. Nowoczesna obrona terytorialna podstawą bezpieczeństwa Polski i NATO, której współorganizatorem jest Związek Strzelecki „Strzelec” OSW.

Głównym organizatorem konferencji jest Sekcja Strategiczno-Obronna Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Narodowego (SSO KNSBN), w której aktywnie działa aż pięciu członków Związku Strzeleckiego (koordynator strz. ZS Marek KLASA, z-ca st. strz. ZS Dariusz WÓJCIK oraz jako członkowie druż. ZS Zbigniew KOWALSKI, st. strz. ZS Grzegorz BILIŃSKI oraz strz. ZS Jakub RADECKI). Inni współorganizatorzy to Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz Legia Akademicka.
Continue reading

“Katyń, Twer, Charków”

     W Sali Sejmu Śląskiego 26 kwietnia miała miejsce konferencja popularnonaukowa poświęcona 72 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
     Obrady otworzyli Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Jerzy Urbańczyk – Przewodniczący Katowickiego Oddziału „Rodziny Policyjnej 1939 r.”
Continue reading