Inscenizacja w Radymnie 20.07.2013

„Wołyń 1943 nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”

       W dniu 20 lipca 2013 roku w Radymnie odbyła się rekonstrukcja zbrodni wołyńskiej, którą na żywo obejrzało ok. 5 tys. widzów. Inscenizację zorganizowało Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, burmistrz Radymna, miasto Stalowa Wola oraz Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie. Wzięli w nim także udział członkowie grup rekonstrukcyjnych oraz wolontariusze.
Była to 70 rocznica ludobójstwa na Kresach Wschodnich „dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej, czeskiej, ormiańskiej, rosyjskiej, żydowskiej i ukraińskiej”.

Głównym elementem inscenizacji było widowisko audiowizualne z muzyką Krzesimira Dębskiego.

Continue reading

Szlakiem Jana III Sobieskiego

     W dniu 07.07.2013 w Radrużu wokół Zespołu Cerkiewnego wpisanego niedawno na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO odbyła się plenerowa impreza historyczna „Szlakiem Jana III Sobieskiego”. 
Strzelcy stacjonującej w Horyńcu – Zdroju 1 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia udzielili organizatorom pomocy w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku w trakcie tej imprezy. 

Continue reading

10-11 lipca 2013 – szkolenie taktyczne

      W dniach 10 – 11.07.2013 na bazie Ośrodka Szkoleniowego w Bałajach odbyło się szkolenie dla strzelców i kandydatów na strzelców z pododdziałów w Oleszycach, Młodowie, Cieszanowie i Lubaczowie. Szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone przez grupę instruktorów pod kierunkiem druż. ZS Tomasza SZCZYGŁA.
Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 18.00 dnia 10.07.2013 od części teoretycznej, która miała na celu przygotowanie młodych strzelców do zajęć praktycznych. Część praktyczna rozpoczęła się o godzinie 03.00 dnia 11.07.2013. Strzelcy wykonali patrol bojowy na kierunku miejscowości Basznia Górna ćwicząc i doskonaląc procedury patrolowe. Po przybyciu na miejsce przystąpili do ćwiczeń w zakresie organizacji i budowy posterunku obserwacyjnego, a następnie prowadzili obserwację.

Continue reading

Talent Powiatu Lubaczowskiego 2013

     W dniu 25.06.2013 uroczystą galą w Miejskim Domu Kultury w Lubaczowie zakończyła się V edycja konkursu „Talent Powiatu Lubaczowskiego”. W trakcie gali laureatom konkursu wręczone zostały Złote Talenty. Pozostałe, czyli srebrne i brązowe laureaci otrzymali w dniu 28.06.2013 podczas zakończenia roku szkolnego. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu powiatu.
Wśród laureatów jak co roku nie mogło zabraknąć Strzelców naszej Jednostki Strzeleckiej, którzy w licznej grupie uhonorowani zostali nagrodami w kategorii „społecznik”.
 
Continue reading

Spotkanie z szefem BBN

W dniu 01 lipca 2013 r. w gmachu Biura Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami BBN i Związku Strzeleckiego ”Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej.
Uczestnikami spotkania po stronie BBN byli: szef BBN, minister Stanisław KOZIEJ, Maciej CZULICKI z Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi BBN i rzecznik prasowy szefa biura Marcin SKOWRON. Przedstawicielami ZS „Strzelec” OSW byli sierż. ZS Dariusz WÓJCIK, sierż. ZS Marcin GÓRNIKIEWICZ, druż. ZS Marek KLASA oraz druż. ZS Jacek PIETRASZEWSKI.
Continue reading

Szkolenie 21-22.06.2013

W dniach 21 – 22.06.2013 na bazie Ośrodka Szkoleniowo – Edukacyjnego w Bałajach odbyły się zajęcia dla Strzelców Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.
Zajęcia dla Strzelców 1 plutonu 2 kompanii rozpoczęły się o godzinie 18.00. Była to część teoretyczna, która miała ich przygotować do działań praktycznych. Zajęcia prowadził druż. ZS Łukasz MACIĄG. Część praktyczna rozpoczęła się o godzinie 03.00, tak więc świt kończący najkrótszą noc w roku zastał naszych Strzelców gotowych do działania. Po pobraniu i sprawdzeniu sprzętu Strzelcy rozpoczęli patrol wzdłuż linii kolejowej na kierunku miejscowości Antoniki – Pilipy – Basznia. Kolejnym elementem ćwiczenia było zorganizowanie improwizowanego posterunku obserwacyjnego oraz ćwiczenia w obserwacji ze sporządzeniem szkicu i prowadzeniem dziennika obserwacji. Około godziny 08.00 w obserwowanym sektorze pojawiła sie drużyna przeciwnika, która opanowała dwa budynki kolejowe i rozpoczęła przygotowania do ich zniszczenia oraz do przerwania linii kolejowej.

Continue reading

Gra topograficzna – 1 kompania 01.06.2013

W dniu 01.06.2013r. w okolicy Nowin Horynieckich odbyły się zajęcia dla Strzelców stacjonującej w Horyńcu – Zdroju 1 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia. Celem zajęć było sprawdzenie umiejętności wyznaczania współrzędnych geograficznych na mapie topograficznej oraz orientowania się w terenie przy pomocy mapy i busoli. Zajęcia zostały przygotowane przez dowódców plutonów: druż. ZS Lidię HAŁUCHĘ oraz druż. ZS Aleksandrę NOWOŚWIAT. Zostały przeprowadzone pod nadzorem st. chor. ZS Marka JANCZURY – dowódcy kompanii. Continue reading

II Festiwal Piosenki Partyzanckiej

W niedzielę, 02.06.2013r. w „Szałasie nad Tanwią” w pobliżu Huty Różanieckiej odbyła się II Biesiada Piosenki Partyzanckiej, którą pod patronatem Starosty Lubaczowskiego zorganizowało Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie. W ten sposób organizatorzy postanowili uczcić rocznicę Bitwy pod Osuchami.
Continue reading

III Turniej Musztry Strzeleckiej – Rzeszów

W dniu 14.05.2013 w Rzeszowie w ramach obchodów rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego odbył się III Turniej Musztry Strzeleckiej o puchar Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i o puchar Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.
Uroczystości rozpoczęła Msza święta w kościele Św. Krzyża w Rzeszowie. Po jej zakończeniu uczestnicy z towarzyszeniem Orkiestry Garnizonu Rzeszów przemaszerowali na Plac Farny pod pomnik patrona JS 2021 płk. Leopolda Lisa – Kuli.
Continue reading

Festiwal Kultury Polsko – Słowackiej i II Międzynarodowy Roztoczański Maraton Jaworów – Lubaczów

Dnia 12.05.2013 r w Lubaczowie odbył się Festiwal Kultury Polsko – Słowackiej i II Międzynarodowy Roztoczański Maraton Jaworów – Lubaczów.
O maratonie można przeczytać tutaj

Strzelcy 2 kompanii działającej przy Zespole Szkół w Lubaczowie oraz samodzielnego Plutonu „Oleszyce” na prośbę organizatorów udzielili pomocy w trakcie imprez.
– wspólnie z funkcjonariuszami policji zabezpieczali trasę zawodów,
– pomagali podczas przygotowania imprezy rozstawiając potrzebny sprzęt,
– zabezpieczali łączność na końcowym odcinku trasy przekazując komunikatu o sytuacji na trasie,
– zabezpieczali metę zawodów dekorując uczestników pamiątkowymi medalami (specjalne podziękowania dla st. strz. ZS Anny KUDYBY i Karoliny MAJDAN), wydając wodę oraz odprowadzając ich do miejsca wypoczynku i toalety,
– wydawali posiłki zawodnikom,
– pomagali innym uczestnikom imprezy zapewniając jej płynny przebieg.

Continue reading