Uroczystości w Radrużu – 21.04.2013

     W dniu 21 kwietnia 2013 w Radrużu odbyły się uroczystości ku czci pomordowanych przez UPA mieszkańców tej miejscowości oraz innych miejscowości z terenu obecnej Gminy Horyniec – Zdrój. Uroczystości zorganizowane zostały przez Gminę Horyniec – Zdrój, Gminny Ośrodek Kultury w Horyńcy – Zdroju. W uroczystości wziął udział pododdział honorowy Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia wystawiony przez 1 kompanię. Pododdziałem dowodziła druż. ZS Lidia HAŁUCHA.
Continue reading

Horyniec – Zdrój – zajęcia w dniach 13 – 14.04.2013

W dniu 13.04.2013r dwudziestoosobowa grupa Strzelców ze stacjonującej w Horyńcu – Zdroju 1 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia wzięła udział w zorganizowanych przez dowódcę kompanii st. chor. ZS Marka JANCZURĘ zajęciach szkoleniowych.

Continue reading

Wielkanoc 2013

     Okres Świąt Wielkanocnych jak co roku był dla Strzelców Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia czasem wytężonej służby strzeleckiej. Strzelcy zademonstrowali swoje przywiązanie do chrześcijańskich wartości biorąc masowo udział w obchodach tego najważniejszego święta.
Continue reading

Szkolenie w Horyńcu Zdroju – 23.03.2013

     W dniu 23.03.2013 odbyły się zajęcia dla strzelców stacjonującej w Horyńcu – Zdroju 1 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia.
Zajęcia prowadzone na punktach nauczania obejmowały tematykę:
– budowa i dane taktyczno-techniczne kbk AK,
– prowadzenie łączności kodowanej,
– surwiwal (rozpalanie ognisk-teoria),
Continue reading