Strzelecki Pododdział Zabezpieczenia

STRZELECKI PODODDZIAŁ ZABEZPIECZENIA

Strzelecki Pododdział zabezpieczenia to wydzielony komponent Jednostki Strzeleckiej skierowany do zabezpieczenia imprez o rożnym charakterze. Udział w imprezach o różnym charakterze  pododdziału zabezpieczenia podnosi bezpieczeństwo uczestników jak i widzów wydarzenia. O udziale zabezpieczenia w wydarzeniach decyduje dowódca Jednostki Strzeleckiej. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz   i zakres udziału pododdziału zabezpieczenia z dowódcą  lub jego przedstawicielem. Organizator ustala z dowódcą lub przedstawicielem, skład pododdziału,zakres czynności i uprawnienia,  miejsce ustawienia, transport oraz inne kwestie wynikające z charakteru wydarzenia.   W celu zgłoszenia chęci udziału strzeleckiego pododdziału zabezpieczenia należy:   Zgłoszenie o udział Strzeleckiego Pododdziału Zabezpieczenia należy złożyć z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Pomoże to usprawnić przebieg wydarzenia.