Strzelecka Asysta Honorowa

   

Strzelecka Asysta Honorowa

W uroczystościach państwowych, wojskowych, patriotycznych i patriotyczno- religijnych może uczestniczyć strzelecka asysta honorowa. Jej udział stanowi ważny element oprawy ceremonialnej tych uroczystości, ma także na celu nadanie im odpowiedniej rangi oraz podniosłego charakteru . Strzelecka asysta honorowa nie może jednak uczestniczyć w przedsięwzięciach mających charakter polityczny. O udziale asysty honorowej w uroczystościach państwowych decyduje dowódca Jednostki Strzeleckiej. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada jej organizator, który uzgadnia scenariusz   i zakres udziału strzeleckiej asysty honorowej z dowódcą  lub jego przedstawicielem. Organizator ustala z dowódcą lub przedstawicielem, skład asysty, miejsce ustawienia, transport oraz inne kwestie wynikające z uroczystości. Strzelecką asystę honorową może stanowić: kompania honorowa, pododdział honorowy z pocztem sztandarowym lub bez pocztu sztandarowego, poczet sztandarowy ,flagowy, posterunek honorowy (bez broni). Ponadto w uroczystościach mogą wziąć udział strzelcy do składania wieńców i wiązanek, strzelcy do niesienia odznak orderów i odznaczeń oraz strzelcy do posługi liturgicznej. W celu zgłoszenia chęci udziału strzeleckiej asysty honorowej należy:   Zgłoszenie o udział Strzeleckiej Asysty Honorowej należy złożyć z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem. Pomoże to usprawnić przebieg uroczystości.   saah1 sah2