Rekrutacja 2016

W dniu 24.09.2016 Odbędą się zajęcia pokazowa dla kandydatów na strzelców naszej Jednostki.

W czasie zajęć otwartych chętni będą mogli spróbować swoich sił na punktach nauczania: wykrywanie i monitorowanie skażeń, rozbieranie kbk AKMS, posługiwanie się ISOPS, stawianie pola minowego, budowa fortyfikacji.  W trakcie trwania zajęć będzie funkcjonował punkt administracyjny,  gdzie będą wręczane dokumenty procedury rekrutacyjnej.

Kandydatom na strzelców stawiamy następujące wymagania: wiek min. 14 lat, obywatelstwo polskie, niekaralność, dobry stan zdrowia oraz chęci i zaangażowanie.

Zapraszamy: 24 września godz. 9.00 przy wejściu do Gimnazjum Nr 1 przy ul. Konopnickiej 5. Należy zabrać ze sobą wygodne ubranie (które można ubrudzić) oraz wodę do picia. Osoby niepełnoletnie bezwzględnie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów prawnych na udział w zajęciach – którą nalezy pobrać po kliknięciu zgoda24092016