Piosenki

Obserwowałem zawsze, że w mieście, gdzie leguni się zjeżdżają
ludzie dzielą się na smutnych i wesołych ludzi, co przy dźwiękach „My Pierwsza Brygada” zatykają uszy, i na tych, co melodię podśpiewują lub chociażby nucą. Życzyłbym bardzo, by w Lublinie tych drugich było więcej niż pierwszych
” Józef Piłsudski


Czym jest pieśń żołnierska? Najlepiej definicje i genezę oddaje wstęp do „Śpiewnika Pieśni Legionowych i żołnierskich” wydany w 2009 roku w Warszawie autorstwa Jana Józefa Kasprzyka Prezesa Związku Piłsudczyków i Honorowego Komendanta Marszu Szlakiem Kadrówki:
„Pieśń żołnierska i legionowa zajmuje w naszej historii miejsce szczególne. Pozostawiła ona nie tylko wielki ślad dążeń Polaków do– Niepodległości, ale stała się także doskonałym źródłem poznania odczuć  nastrojów tych, którzy w latach naszych zmagań o suwerenność poszli „czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania” choć grały im surmy i nie huczał im róg”. Pieśń żołnierska powstająca w tak różnych okolicznościach na drodze ku Niepodległości: w marszu i bitwie, w okopach i przy ogniskach leśnych oddaje najlepiej klimat wydarzeń, których świadkami i twórcami byli żołnierze Józefa Piłsudskiego, a później ich następcy w walce o suwerenność. Jest jednym z najlepszych świadectw polskiego doświadczenia historycznego ostatnich dziesięcioleci. Marszałek Józef Piłsudski stwierdził, iż „kulturę polską ożywiły pieśni żołnierskie. Jeżeli pieśń ma jakieś znaczenie, jeżeli to, co jest piękne, co odpowiada głębokiej potrzebie duszy, ma jakiś wpływ – to pieśń żołnierska”.

Istotnie, pieśń w sposób niezwykle pełny oddaje to „co się komu w duszy śni”. Pieśń legionowa i żołnierska to pełna gama nastrojów duszy żołnierskiej; to radość Pierwszej

 Kadrowej” ale i smutek za Jasieńkiem, co tam pod Wilnem gdzieś w wojenne padł” To werwa i humor ułanów –malowanych dzieci ale i zaduma   nad wojenką – cudną panią” To także duma rycerska „Pierwszej Brygady”, „Roty” i „Czerwonych maków na Monte Cassino” Adam Mickiewicz w „Konradzie Wallenrodzie” napisał:
„Płomień rozgryzie malowane dzieje, skarby mieczowi spustoszą złodzieje. Pieśń ujdzie cało”. Pieśń żołnierska, legionowa, ułańska uszła cało, przeżyła zawieruchy  wojenne i ponure lata okupacji niemieckiej i komunistycznej, kiedy to tworzyła specjalny gatunek” zakazanej piosenki”*[i]

Składamy ogromne podziękowania dla Pana Jana Józefa Kasprzyka za możliwość skorzystania z cytatu.

————————————————————

[i] Śpiewnik Pieśni legionowych i żołnierskich. Jan Józef Kasprzyk. Warszawa 2009 http://www.kadrowka.pl/

————————————————————————————————————

W celu czysto technicznym podzieliśmy piosenki na dwie kategorie tradycyjne (historyczne) i współczesne. Ponadto można pobrać plik z wszystkimi piosenkami.

TRADYCYJNE

WSPÓŁCZESNE