Kim jesteśmy?

12Kim Jesteśmy?

Jednostka Strzelecka 2033 im. generała brygady Józefa Kustronia w Lubaczowie, jest terenowym oddziałem Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Rzeszowie.

Jednostka Strzelecka 2033 w Lubaczowie dziedziczy bezpośrednio tradycje oddziału Związku Strzeleckiego w Lubaczowie z lat 1910-1939.  Na początku lat 90 Pan chorąży ZS Marek Janczura z Horyńca próbował reaktywować lubaczowskiego strzelca – bez skutku. Następna próba reaktywowania Strzelca w Lubaczowie miała miejsce w roku 2007.  Z  inicjatywy młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Lubaczowie i staraniom Pana Tomasza Kantora w dniu 5 lipca 2007 roku rozkazem Komendanta Związku Strzeleckiego „Strzelec” os-w powołać do życia Jednostkę Strzelecką 2033. Na dowódcę został wyznaczony chor.ZS Tomasz Kantor, ppłk Straży Granicznej, który tę funkcję pełni do dziś.

W strukturze naszej jednostki funkcjonuje 5 drużyn, oraz sekcje: Szkoleniowa, Logistyki oraz Administracyjna.

Pododdziały  te rozlokowane są na terenie całego powiatu lubaczowskiego:

-1 Drużyna „Gimnazjum 1” działająca przy nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie.

– 2 Drużyna „Gimnazjum 2” działająca przy gimnazjum nr 2 w Lubaczowie.

– 3 Drużyna „ZS” działająca przy Zespole Szkół w Lubaczowie.

-4 Drużyna „Oleszyce” działająca przy Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach.
– 5 Drużyna Cieszanów przy Publicznym Gimnazjum w Cieszanowie.

Ponadto funkcjonuje drużyna „Basznia” działająca w ramach projektu „Pluton w gminie Lubaczów”.

Jakie mamy cele?

 • podtrzymywanie tradycji związku strzeleckiego
  od 1910 r. do czasów współczesnych,
 • przekazywanie wiedzy historycznej,
 • propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
 • kształtowanie postawy patriotycznej,
 • uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej,
 • wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym
  i społecznym ojczyzny,
 • praca nad rozwojem charakteru młodzieży,
 • uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność,
 • zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii, dbanie
  o sprawność fizyczną.

 

logoo