Kim jesteśmy?

12Kim Jesteśmy? Jednostka Strzelecka 2033 im. generała brygady Józefa Kustronia w Lubaczowie, jest terenowym oddziałem Związku Strzeleckiego Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Rzeszowie. Jednostka Strzelecka 2033 w Lubaczowie dziedziczy bezpośrednio tradycje oddziału Związku Strzeleckiego w Lubaczowie z lat 1910-1939.  Na początku lat 90 Pan chorąży ZS Marek Janczura z Horyńca próbował reaktywować lubaczowskiego strzelca - bez skutku. Następna próba reaktywowania Strzelca w Lubaczowie miała miejsce w roku 2007.  Z  inicjatywy młodzieży uczęszczającej do Zespołu Szkół w Lubaczowie i staraniom Pana Tomasza Kantora w dniu 5 lipca 2007 roku rozkazem Komendanta Związku Strzeleckiego "Strzelec" os-w powołać do życia Jednostkę Strzelecką 2033. Na dowódcę został wyznaczony chor.ZS Tomasz Kantor, ppłk Straży Granicznej, który tę funkcję pełni do dziś. W strukturze naszej jednostki funkcjonuje 5 drużyn, oraz sekcje: Szkoleniowa, Logistyki oraz Administracyjna. Pododdziały  te rozlokowane są na terenie całego powiatu lubaczowskiego: -1 Drużyna "Gimnazjum 1" działająca przy nr 1 im. Przemysława Inglota w Lubaczowie. - 2 Drużyna "Gimnazjum 2" działająca przy gimnazjum nr 2 w Lubaczowie. - 3 Drużyna "ZS" działająca przy Zespole Szkół w Lubaczowie. -4 Drużyna "Oleszyce" działająca przy Publicznym Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach. - 5 Drużyna Cieszanów przy Publicznym Gimnazjum w Cieszanowie. Ponadto funkcjonuje drużyna "Basznia" działająca w ramach projektu "Pluton w gminie Lubaczów". Jakie mamy cele?
  • podtrzymywanie tradycji związku strzeleckiego od 1910 r. do czasów współczesnych,
  • przekazywanie wiedzy historycznej,
  • propagowanie atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu,
  • kształtowanie postawy patriotycznej,
  • uczenie szacunku dla tradycji niepodległościowej,
  • wdrażanie do uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym ojczyzny,
  • praca nad rozwojem charakteru młodzieży,
  • uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole, kształtowanie takich cech jak poświęcenie, przyjaźń, solidarność,
  • zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii, dbanie o sprawność fizyczną.
  logoo