Godziny dyżurów

Godziny dyżurów i przyjmowania interesantów

 

 

  1. Dowódca JS 2033 –    przyjmuje czwartek 16:00 – 18:00 w siedzibie Jednostki na Bałajach.

 

  1. Zastępca dowódcy jednostki – Poniedziałek 15:00 – 17:00 oraz czwartek 16:00 – 18:00