Apel o pomoc

Drodzy przyjaciele i sympatycy!
Zostaliśmy poproszeni o rozpowszechnienie apelu o pomoc dla Sławomira Szajowskiego – syna osoby bardzo zasłużonej dla Lubaczowa, a przede wszystkim dla Lubaczowskiego Strzelca- pana Adama Szajowskiego – miłośnika ziemi lubaczowskiej i wszystkiego co z Lubaczowem związane. Pan Adam poświęcił swój cenny czas na spisanie bogatej monografii dotyczącej Lubaczowskiego Strzelca i ruchu niepodległościowego na ziemi lubaczowskiej. Jako kontynuatorzy i spadkobiercy Lubaczowskiego Strzelca prosimy o zapoznanie się z treścią apelu i pomoc dla Sławka:
Continue reading

Zajęcia 2 i 3 drużyna (12.03.2016r.)

10423532_1000754226661864_55563591_nW dniu 12.03. strzelcy z drugiej i trzeciej drużyny brali udział w zajęciach na temat patrolowania okolicy, pokonywania przeszkód terenowych oraz szyków patrolowych.
Na samym początku zostały powtórzone niewerbalne znaki dowodzenia przez st. strz ZS Konrada BOGUSZ, a następnie drużyny wyruszyły na patrol. Zajęcia prowadził sekc. ZS Bartłomiej KURYJ.

TAKTYKA – 1 drużyna

12607094_562494667246440_1947414556_nW dniu 30.01.2016 Podoficer Dyżurny JS2033  otrzymał informacje o naruszeniu strefy bezpieczeństwa w garnizonie Bałaje przez niezidentyfikowany patrol. Po potwierdzeniu informacji u oficera operacyjnego KG ZS”S”JP, skierował na patrol bojowy pododdział alarmowy złożony z 1 i 2 drużyny. Dowódca pododdziału postawił zadanie do wykonania marszu na odcinku Bałaje-„Strzelnica”-Bałaje. Continue reading