Apel o pomoc

Drodzy przyjaciele i sympatycy! Zostaliśmy poproszeni o rozpowszechnienie apelu o pomoc dla Sławomira Szajowskiego - syna osoby bardzo zasłużonej dla Lubaczowa, a przede wszystkim dla Lubaczowskiego Strzelca- pana Adama Szajowskiego - miłośnika ziemi lubaczowskiej i wszystkiego co z Lubaczowem związane. Pan Adam poświęcił swój cenny czas na spisanie bogatej monografii dotyczącej Lubaczowskiego Strzelca i ruchu niepodległościowego na ziemi lubaczowskiej. Jako kontynuatorzy i spadkobiercy Lubaczowskiego Strzelca prosimy o zapoznanie się z treścią apelu i pomoc dla Sławka:

" Apel - „Dla Sławka”

Stalowa Wola, 30.01.2015

„Na imię mam Sławek. Od urodzenia choruję na postępujący „Rdzeniowy zanik mięśni - SMA”. Nigdy nie poruszałem się samodzielnie (nie chodziłem), posadzony słabo siedzę, żadnych czynności nie jestem w stanie wykonać (nie poruszam również rękoma), jestem przenoszony lub przewożony wózkiem przez rodziców sprawujących nade mną całodobową stałą opiekę..." Sławomir Szajowski. Inicjujemy wśród Rodziny, Przyjaciół, Znajomych i „Ludzi dobrej woli” zbiórkę na potrzeby leczenia i rehabilitacji od urodzenia chorego i niepełnosprawnego naszego syna. W ubiegłym roku udało się nam poszerzyć, wyremontować i przystosować łazienkę, umożliwić dostępność poruszania się wózkiem po mieszkaniu i wjazd na windę inwalidzką, kupić inhalator ultradźwiękowy. Najbliższe nasze cele to: kontynuowanie zabiegów rehabilitacyjnych (masażu leczniczego i ćwiczeń usprawniających); zakup wyposażenia ułatwiającego codzienną obsługę; leków, środków higieny i pielęgnacji); zakup przystosowanego do uwarunkowań choroby i niepełnosprawności elektrycznego wózka inwalidzkiego (Sławek samodzielnie na wózku bez podparcia z 3-ch stron i głowy nie siedzi, sterowanie wózka powinno być dostosowane do znikomej siły i możliwości, siedzisko podpierać go również z boków, a specjalny zagłówek podpierać nieutrzymywaną samodzielnie głowę). Możliwości pomocy: 1) Przekazanie 1% podatku przy rocznym rozliczeniu podatku za 2014 r. w PIT (instrukcja poniżej). 2) Darowizna na subkonto Sławka założone w Caritas Diecezji Sandomierskiej, PEKAO 33 1240 2786 1111 0010 5670 9561, z dopiskiem - „Darowizna dla Sławomira Szajowskiego”. W obu przypadkach zwrot poniesionych kosztów odbywa się po przedstawieniu do Caritasu faktur poniesienia kosztów (darowiznę tą darczyńca może odliczyć od dochodu). 3) Przekazanie datku bezpośrednio na osobiste konto w banku: Sławomir Szajowski, Alior Bank SA O/Stalowa Wola, nr konta 19 2490 0005 0000 4000 9465 3269. Bez wsparcia ludzi dobrej woli nie jesteśmy w stanie tym celom sprostać. Za zrozumienie i pomoc bardzo dziękujemy. Sławek z rodzicami. Jednocześnie poszukujemy osoby która pomogła by wydać monografię autorstwa pana Adama w celu sfinansowania leczenia jego syna Sławomira Szajowskiego. Prosimy o udostępnianie tego posta. Strzelcy oraz kadra JS2033.