Apel o pomoc

Drodzy przyjaciele i sympatycy!
Zostaliśmy poproszeni o rozpowszechnienie apelu o pomoc dla Sławomira Szajowskiego – syna osoby bardzo zasłużonej dla Lubaczowa, a przede wszystkim dla Lubaczowskiego Strzelca- pana Adama Szajowskiego – miłośnika ziemi lubaczowskiej i wszystkiego co z Lubaczowem związane. Pan Adam poświęcił swój cenny czas na spisanie bogatej monografii dotyczącej Lubaczowskiego Strzelca i ruchu niepodległościowego na ziemi lubaczowskiej. Jako kontynuatorzy i spadkobiercy Lubaczowskiego Strzelca prosimy o zapoznanie się z treścią apelu i pomoc dla Sławka:
Continue reading