Zajęcia rekrutacyjne

W dniu 08.10.2016 Odbyły się zajęcia rekrutacyjne dla osób chętnych z Gimnazjum nr1 i Gimnazjum nr2. Punkt 9.00 przy każdej szkole odbyły się zbiórki gdzie stawili się rekruci. Po krótkim omówieniu zasad bezpieczeństwa. Rekruci pod opieką instruktorów udali się na Garnizonowy Ośrodek Szkolenia Poligonowego „Niwki”. Tam zostali przywitani przez dowódcę Jednostki chor. ZS Sylweriusza Kozłowskiego. Następnie przedstawieni zostali obecni na szkoleniu z-ca dowódcy ds. Szkolenia st. chor.ZS Szpyt, z-ca d-cy ds. logistycznych chor. ZS Szczygieł. Oraz instruktorzy na punktach nauczania. Rekruci zostali podzieleni na 3 grupy szkoleniowe; szkolenie inż.-sap, szkolenie musztry, szkolenie ISOPS. Po przeprowadzeniu zagadnień był czas na ognisko integracyjne.