Święto Zespołu Szkół im. gen. bryg Józefa Kustronia

W dniu 16 września pluton składający się z uczniów Zespołu Szkół w Lubaczowie wziął udział w dorocznym święcie patrona szkoły – w dniu śmierci generała brygady Józefa Kustronia. Uroczystości rozpoczęły się od uroczystej mszy św. Sprawowanej przez ks. Dziekana Józefa Dudka. Następnie ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych. Kolejnym elementem był przemarsz uczestników pod pomnik gdzie zebrani uczniowie i delegacje zgromadzali się by wziąć udział w uroczystym apelu pamięci, który został odczytany przez chor. ZS Tomasza Szczygła. Następnie głos zabrali dyrektor Zespołu Szkół pan Andrzej Nepelski, Podkarpacki Kurator Oświaty, burmistrz miasta Lubaczów oraz wice starosta powiatu Lubaczowskiego Wiesław Huk. Po przemówieniach delegacje gości i uczniów złożyły kwiaty pod pomnikiem. Uroczystości zakończył występ naszych strzelców w krótkim pokazie musztry paradnej.