IV Zawody Sportowo-strzeleckie

Zadanie sfinansowane z środków Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na realizację zadania publicznego pt: „IV zawody sportowo – strzeleckie celem upamiętnienia lokalnego bohatera II Wojny Światowej”
W dniu 17 września po raz 4 Lubaczowscy Strzelcy stanęli do rywalizacji w zawodach sportowo-strzeleckich. Wzorem lat ubiegłych strzelcy wzięli udział w 6 konkurencjach: marsz na orientację, udzielanie pierwszej pomocy z wykorzystaniem zakupionego w ramach zadania fantoma do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, strzelanie z broni pneumatycznej – krótkiej i długiej, rzut granatem z różnych postaw, zakładanie kombinezonu przeciwchemicznego oraz ubieranie maski MP5 na czas. Klasyfikacja była prowadzona indywidualnie i drużynowo, nagrodzony został najlepszy zawodnik, najlepszy dowódca oraz najlepsza drużyna. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe . W tym roku najlepszym zawodnikiem okazał się st. strz. ZS Józef Rudnik a najlepszą drużyną 1 drużyna dowodzona przez st. strz. ZS Marcina Połucha.