Święto Zespołu Szkół im. gen. bryg Józefa Kustronia

W dniu 16 września pluton składający się z uczniów Zespołu Szkół w Lubaczowie wziął udział w dorocznym święcie patrona szkoły – w dniu śmierci generała brygady Józefa Kustronia. Uroczystości rozpoczęły się od uroczystej mszy św. Sprawowanej przez ks. Dziekana Józefa Dudka. Następnie ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych. Kolejnym elementem był przemarsz uczestników pod pomnik gdzie zebrani uczniowie i delegacje zgromadzali się by wziąć udział w uroczystym apelu pamięci, który został odczytany przez chor. ZS Tomasza Szczygła. Continue reading

IV Zawody Sportowo-strzeleckie

Zadanie sfinansowane z środków Starostwa Powiatowego w Lubaczowie na realizację zadania publicznego pt: „IV zawody sportowo – strzeleckie celem upamiętnienia lokalnego bohatera II Wojny Światowej”
W dniu 17 września po raz 4 Lubaczowscy Strzelcy stanęli do rywalizacji w zawodach sportowo-strzeleckich. Wzorem lat ubiegłych strzelcy wzięli udział w 6 konkurencjach: marsz na orientację, udzielanie pierwszej pomocy z wykorzystaniem zakupionego w ramach zadania fantoma do nauki resuscytacji krążeniowo – oddechowej, strzelanie z broni pneumatycznej – krótkiej i długiej, rzut granatem z różnych postaw, zakładanie kombinezonu przeciwchemicznego oraz ubieranie maski MP5 na czas. Continue reading

REKRUTACJA 2016

DSC00354W dniu 24.09.2016 Odbędą się zajęcia pokazowa dla kandydatów na strzelców naszej Jednostki.

W czasie zajęć otwartych chętni będą mogli spróbować swoich sił na punktach nauczania: wykrywanie i monitorowanie skażeń, rozbieranie kbk AKMS, posługiwanie się ISOPS, stawianie pola minowego, budowa fortyfikacji.  W trakcie trwania zajęć będzie funkcjonował punkt administracyjny,  gdzie będą wręczane dokumenty procedury rekrutacyjnej. Continue reading