Zabezpieczenie XII FKIKJ w Baszni Dolnej

W niedzielę 8 sierpnia wystawiony przez naszą jednostkę pluton wsparcia zabezpieczał Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej. Wraz z druhami z OSP, funkcjonariuszami Policji i Straży Granicznej czuwali nad bezpieczeństwem uczestników festiwalu.