II Rajd w ramach realizacji zadania publicznego

Zadanie finansowane z środków Gminy Lubaczów na realizację zadania publicznego „ Cykl rajdów historyczno-turystyczno-krajoznawczych po terenie Gminy Lubaczów” ]
W dniu 13.08.2016 odbył się drugi z serii rajdów turystycznych. Tym razem Strzelcy ruszyli śladem kolonizacji Józefińskiej – a zarazem miejscowość związana z płk. Stanisławem Dąbkiem – sołectwo Dąbków. Strzelcy wyruszyli z MSD Bałaje przez Lubaczów, Dąbków i Opakę, by zakończyć rajd nad rzeką Lubaczówką. W trakcie rajdu strzelcom została przybliżona historia nie tylko wsi Bałaje, Dąbkowa, Opaki, a także innych miejscowości związanych z kolonizacją Józefińską. Strzelcom została przybliżona historia tzw. „Lisowczyków” którzy zbrojnie tłumili powstanie chłopskie w Baszni Dolnej. W trakcie rajdu Strzelcy mieli możliwość zapoznania się z wyposażeniem apteczek, zasadami użycie stazy taktycznej, i sposobami tamowania krwotoków, transportu poszkodowanych.

FILMOWA RELACJA