14.08.2016 Uroczystości Dąbrowa

Foto: UG LubaczówW dniu 14.08.2016 w miejscowości Dąbrowa (daw. Kornagi) odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy poświęconej pomordowanym mieszkańcom wsi Kornagi przez bandytów z tzw. nacjonalistycznej ukraińskiej armii powstańczej.

TEKST i FOTO: Urząd Gminy Lubaczów

„Głosem narodu jest harmonia ojczysta, mieczem jedność i zgoda, celem – prawda.” Słowa wieszcza narodowego C. K. Norwida stały się niejako przesłaniem dla uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej mieszkańców wsi Kornagi (ob. Dąbrowa) pomordowanych przez ukraińskich nacjonalistów z OUN – UPA podczas spalenia wsi w nocy z 14 na 15 sierpnia 1944r oraz w latach 1944-47.

Wydarzenie to rozpoczęło się Mszą Świętą w miejscowym kościele pw. Św Brata Alberta Chmielowskiego której przewodniczył ks kanonik Andrzej Stopyra – dziekan dekanatu lubaczowskiego. Homilię wygłosił miejscowy rodak ks Paweł Szutka – nawiązując do mrocznych kart okresu okupacji dotyczącej tej miejscowości. Po zakończonej liturgii przed kościołem odbyła się druga część uroczystości. Rozpoczęto ją przywitaniem wszystkich uczestników oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie głos zabrał pan Wiesław Kapel Wójt Gminy Lubaczów. W wystąpieniu swym przybliżył okoliczności pacyfikacji wsi Kornagi, oraz działania prowadzone z upamiętnieniem tego wydarzenia. Serdecznie podziękował inicjatorom przedsięwzięcia na czele z panią Danutą Kacprzak, oraz panu Tomaszowi Berezie z IPN w Rzeszowie za wydanie okolicznościowej publikacji. Słowa uznania skierowane zostały pod adresem ks dziekana – wspierającego działania samorządu gminnego, pana Zbigniewa Hirnego radnego gminy, pani Marii Sopel sołtysa wsi, pani Agnieszki Furgała wraz z CIS oraz miejscowego KGW. Wyrazy wdzięczności przekazane zostały panu Mieczysławowi Golbie senatorowi RP, rodzinom pomordowanych, jednostce strzeleckiej 2033 im gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, delegacjom pocztów sztandarowych, przedstawicielom służb mundurowych (Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej) harcerzom, delegacjom szkół, liturgicznej służbie ołtarza, przedstawicielom Starostwa Powiatowego w Lubaczowie, stowarzyszeniom i organizacjom kombatanckim, radnym, sołtysom.

Następnie głos zabrał pan Mieczysław Golba który w wystąpieniu swym odniósł się do upamiętnienia mordów na ludności cywilnej swojej rodzinnej Wiązownicy jak i innych miejscowościach. Podkreślił on że w sejmie i senacie przyjęto uchwałę upamiętniającą ofiary mordów na Wołyniu a dzień 11 lipca ustanowiony będzie Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa.

Prezentacja publikacji pt. „Kornagi przysiółek Dąbrowy w powiecie lubaczowskim w latach 1939 – 1947” autorstwa Tomasza Berezy była kolejnym punktem uroczystości. Opracowanie to powstało na kanwie przeprowadzonej szerokiej kwerendy wśród mieszkańców wsi Dąbrowa, niejednokrotnie naocznych świadków tych tragicznych wydarzeń jak również w oparciu o posiadane dokumenty źródłowe. Autor opracowania przybliżył historię tej miejscowości z okresu okupacji wspominając również o innych miejscach ludobójstwa na lubaczowszczyźnie oraz kresach wschodnich. Wydana publikacja trafiła do wszystkich rodzin obecnych na uroczystości oraz gości zaproszonych.

Z kolei głos zabrała Danuta Kacprzak przedstawicielka rodzin pomordowanych która ze wzruszeniem podziękowała wszystkim którzy przyczynili się do upamiętnienia mordu na dwunastu mieszkańcach wsi Kornagi.

Następnie dokonano odsłonięcia okolicznościowej tablicy pamiątkowej aktu tego dokonali ks Andrzej Stopyra,  pan Mieczysław Golba, pan Tomasz Bereza, pani Danuta Kacprzak oraz pan Wiesław Kapel. Poświęcenia jej dokonał ks dziekan. Bardzo podniosłym akcentem uroczystości był apel poległych odczytany przez chorążego ZS Sylweriusza Kozłowskiego, zakończony „Ciszą” odegraną przez trębaczy. Kolejnym elementem tej uroczystości było złożenie wiązanek kwiatów przy tablicy pamiątkowej przez liczne delegacje przybyłe do Dąbrowy.,

Na zakończenie uroczystości Strażacka Orkiestra Dęta z Tarnogrodu, przygotowująca odprawę uroczystości zagrała wiązankę pieśni patriotycznych.

Upamiętnieni ofiar nacjonalistów ukraińskich w Kornagach (Dąbrowa)  jest kolejnym krokiem po Wólce Krowickiej, Krowicy Samej, Dąbkowie oraz Baszni Górnej – Podlesiu by pamięć o przodkach nigdy nie zatarła się by nie przykrył jej cień zapomnienia.

Więcej na http://lubaczow.com.pl/index.php?id=;17;1;2688;;;http://lubaczow.com.pl/index.php?id=;17;1;2688;;;

Foto: UG Lubaczów Foto: UG Lubaczów Foto: UG Lubaczów Foto: UG Lubaczów Foto: UG Lubaczów Foto: UG Lubaczów Foto: UG Lubaczów