Halowy Turniej Piłki Nożnej Służb Mundurowych

12799360_426951404167189_5808551405138058910_nW dniu 27. 02.2016 odbył się Halowy Turniej Służb Mundurowych w Piłce Nożnej o Puchar Wójta Gminy Lubaczów. W Turnieju udział wzięli:
> Jednostka Strzelecka 2033 im.gen.bryg Józefa Kustronia w Lubaczowie
> Komenda Powiatowa Policji w Lubaczowie
> Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.
> Ochotnicza Straż Pożarna z gminy Lubaczów
> Sąd Rejonowy w Lubaczowie, Komornik przy Sądzie w Lubaczowie.

Continue reading

Trening Musztry

20160225_113544W dniu 25.02.2016 na placu apelowym Zespołu Szkół odbył się trening musztry. Trening miał przygotować Strzelców do udziału w obchodzą Rocznicy Śmierci Leopolda Lisa- Kuli w Rzeszowie w dniu 7 marca 2016. Zajęcia prowadził sekc. ZS Furgała Michał oraz St. Strz. ZS Polak Laura.

 

Obóz Szkoleniowy „Bałaje 2016”

Przedsięwzięcie dofinansowane przez Urząd Miasta Lubaczów ze środków przeznaczonych na profilaktykę uzależnień.

12715344_425098234352506_3335321025920626646_nW dniach 17-19.02.2016r. w Bałajach odbył się Zimowy Obóz Szkoleniowy „Bałaje 2016” zorganizowany przez JS 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie, podczas którego staraliśmy się wymienić doświadczenia uzyskane podczas szkoleń, a także podsumować i usystematyzować wiedzę.

Continue reading

Szkolenie metodyczne

10390075_255478107981187_1287314438537449235_nW dniu 06.05.2016 odbyło się szkolenie metodyczny dla dowódców drużyn i osób funkcyjnych. Szkolenie miało na celu odświeżenie wiedzy z KDD, usystematyzowanie wiedzy nabytej, weryfikacja materiałów szkoleniowych i dokumentów regulujących działalność jednostki. Zajęcia prowadził dowódca Jednostki St. Sierż. ZS Kozłowski, Zastępca dowódcy ds. szkolenia chor. ZS Szpyt, oraz dowódca sekcji szkolenia St. Sierż. ZS Maciąg.

 

TAKTYKA – 1 drużyna

12607094_562494667246440_1947414556_nW dniu 30.01.2016 Podoficer Dyżurny JS2033  otrzymał informacje o naruszeniu strefy bezpieczeństwa w garnizonie Bałaje przez niezidentyfikowany patrol. Po potwierdzeniu informacji u oficera operacyjnego KG ZS”S”JP, skierował na patrol bojowy pododdział alarmowy złożony z 1 i 2 drużyny. Dowódca pododdziału postawił zadanie do wykonania marszu na odcinku Bałaje-„Strzelnica”-Bałaje. Continue reading