Podsumowanie roku 2015

Skromne podsumpodsumowanie roku 2015:
Szkoleń wewnętrznych i poligonowych strzelcy odbyli 42 co daje nieco ponad 480 godzin. Zabezpieczeń imprez masowych – 11 a łączny czas spędzony na zabezpieczeniach to około 80 godzin. Strzelcy wzięli udział w 14 uroczystościach o rożnym charakterze na łączną ilość około 50 godzin. Na pozostałych szkoleniach, oraz wydarzeniach związanych z działalnością statutową, społeczną i edukacyjną strzelcy spędzili ponad 140 godzin a wydarzeń tych było 23. Continue reading