11 Listopada – Gmina Lubaczów – Załuże

cd37d4531d5618e30a4f6e10bd845343 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości. Po 123 latach niewoli gdzie Rosja, Prusy i Austria podzieliły między siebie nasze państwo, odzyskaliśmy swoją suwerenność. Na pamiątkę odrodzenia się Rzeczypospolitej, ustawą sejmową w 1937r. dzień 11 listopada ustanowiony świętem narodowym. [tekst i zdjęcia GOK Lubaczów] Niestety do 1989r. oficjalne jego obchodzenie było zakazane. Po upadku rządów komunistycznych w całym kraju obchodzimy uroczystości rocznicowe. W kościołach odprawiane są nabożeństwa w intencji ojczyzny, organizowane są wiece i pochody patriotyczne. Centralnym miejscem uroczystości Narodowego Święta Niepodległości jest plac Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Tradycyjnie już w wymiarze gminnym dzień 11 listopada obchodzony jest w miejscowości Załuże. Uroczystości rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego przez zebranych przy krzyżu-pomniku niepodległościowym. Po krótkim wprowadzeniu do idei tego święta, modlitwę za Ojczyznę poprowadził ks. Tadeusz Maciejko proboszcz miejscowej parafii. Następnie Wiesław Kapel wójt Gminy Lubaczów przybliżył zebranym historię odradzenia się niepodległego państwa polskiego odnosząc się szczególnie do patriotyzmu współczesnego. Kolejnym elementem obchodów niepodległościowych była ceremonia złożenia kwiatów przy pomniku. Uczestniczyły w niej delegacje:

  • Zespołu Szkół Publicznych w Baszni Dolnej,
  • Społeczność Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu,
  • Ochotniczej Straży Pożarnej w Załużu,
  • Jednostki strzeleckiej 2033 im gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie,
  • 26 Drużyny Harcerskiej Wielopoziomowej z Załuża,
  • Samorządu wiejskiego z Załuża,
  • Samorządu Gminy Lubaczów,

Po części oficjalnej przy pomniku w skupieniu i modlitwie zebrani udali się do kościoła, gdzie odbyła się Msza św. za ojczyznę w asyście pocztów sztandarowych i harcerskiej oprawie. Bezpośrednio po niej odbyła się akademia okolicznościowa w wykonaniu uczniów miejscowej szkoły. W dalszej kolejności uczestnicy uroczystości skierowali się do miejscowego Domu Kultury aby obejrzeć wystawę pokonkursową pt. Narodowe Święto Niepodległości „w oczach dziecka”, pokaz statycznej jednostki strzeleckiej, oraz skosztować pysznej grochówki przygotowanej przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich.

 

 

foto. UG Lubaczów

foto. UG Lubaczów

cc9adfd0718b86da5f9b6f425009beab62d9f1fd7dac5da2e40e4f5b1ac6382b