Zajęcia szkoeniowe w dniu 25.10 Lubaczów, Oleszyce, Horyniec

W dniu 25.10.2014 odbyły się zajęcia szkoleniowe w pododdziałach stacjonujących w Horyńcu, Lubaczowie oraz Oleszycach.

SAMODZIELNY PLUTON HORYNIEC ZDRÓJ W dniu 25.10.2014 na terenie Zespołu Szkół Publicznych im Króla Kazimierza w Horyńcu Zdroju odbyły się zajęcia szkoleniowe Plutonu HORYNIEC ZDRÓJ. Tematyką zajęć było: WF – T8/1 mała zaprawa biegowa. następnie odbył się trening musztry. Zajęcia prowadziła zastępca dowódcy plutonu Druż. ZS Anna TOFIL.

 SAMODZIELNY PLUTON OLESZYCE
W dniu 25.10.2014 odbyły się zajęcia dla kadetów z Samodzielnego Plutonu OLESZYCE. Tematem zajęć była taktyka pojedynczego żołnierza, szyki spieszonej drużyny piechoty, oraz postawy strzeleckie: frontalna, półfrontalna, klęcząca, leżąca z wolnej ręki.Zajęcia Prowadzili: Druż. ZS Paweł PISARCZYK oraz Druż. ZS Krystian SZYNAL

3 KOMPANIA LUBACZÓW

W dniu 25.10 Na terenie OSE Bałaje odbyły się zajęcia ogniowe – strzelenie z broni pneumatycznej. Ćwiczono strzelanie z broni krótkiej i długiej oraz różnych postaw strzeleckich. Zajęcia prowadził dowódca 2 plutonu Sekc. ZS Mateusz ŚWIERK.