Zajęcia szkoleniowe 2 kompanii 18.10.2014

W dniu 18.10.14 odbyły się zajęcia 1 plutonu i 2 plutonu 2 kompanii działającej przy Zespole Szkół im.gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

Strzelcy z 1 plutonu uczyli się budowy, zasad działania oraz sposobu zakładania maski p-gaz MP4, jak i odzieży ogólnowojskowego płaszcza ochronnego OP-1. drugi pluton realizował zajęcia ogniowe –  strzelanie z broni pneumatycznej ponadto strzelcy zostali zapoznani z budową, przeznaczeniem i właściwościami bojowymi broni strzeleckiej. Ostatnim celem instruktorów było nauczyć strzelców posługiwać się busolą, wykonać pomiar azymutu oraz wykonać marsz według azymutu.
Zajęcia prowadzili st.insp. ZS Tomasz KANTOR oraz sierż. ZS Tomasz SZCZYGIEŁ.