Pytania o SPON w Lubaczowie

Z coraz liczniejszej korespondencji którą otrzymujemy od naszych sympatyków pojawiają się pytania o Strzelecki Pododdział Obrony Narodowej. Informujemy że nasza jednostka posiada podpisaną stosowną notatkę uzgodnień z Starostwem Powiatowym w Lubaczowie. Notatka ta zawiera kwestie formalne dotyczące współdziałania naszej jednostki i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach planu Obrony Cywilnej w Lubaczowie. Z tego tez względu nie ma przesłanek do tworzenia dodatkowych struktur. Jednocześnie informujemy że przy jednostce działa 1 Lubaczowska Drużyna Obrony Terytorialnej wchodząca w skład Podkarpackiej Obrony Terytorialnej i Stowarzyszenia Obrona Narodowa ON.pl