Zajęcia szkoleniowe 3 kompanii

3 Kompania.
W dniu 26.04.2014 Strzelcy z I i II plutonu 3 kompanii uczestniczyli w marszobiegu terenowym na azymut.  Zajęcia rozpoczęły się od podzielania Strzelców na sześcioosobowe patrole, wydaniem kompasów, podaniem azymutów wraz z odległościami  oraz zalakowanej mapy. Zespoły były wypuszczane z miejsca startu w 10 minutowych odstępach czasu. Trasa marszobiegu wiodła miejscowościami w okolicach Lubaczowa. Dla zwycięskiego zespołu dowódca kompanii  Sierż. ZS Kozłowski w raz z dowódca II Plutonu St. Strz. Świerk ufundowali nagrodę rzeczową.