Kurs Dowódców Drużyn 2014 rozpoczęty.

W dniu 9 sierpnia odbyły się pierwsze zajęcia w ramach „Kursu Dowódców Drużyn 2014” Tematyką zajęć była rola i miejsce dowódcy drużyny w działalności szkoleniowo- metodycznej. Zajęcia prowadził dowódca Jednostki Inspektor ZS Tomasz Kantor. Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego omówienia kursu przez kierownika tegorocznego kursu. Elewi zostali zapoznani z harmonogramem,obowiązującą literatur, jak i instruktorami. 

Festiwal Kultur i Kresowego Jadła w Baszni Dolnej

W dniu 3.08.2014 roku pluton strzelców w liczbie 25 pod dowództwem sierż. ZS Tomasza Szczygła brał udział w zabezpieczaniu Festiwalu Kultur i Kresowego Jadła w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej. Strzelcy zabezpieczali parkingi i kierowali ruchem na niektórych odcinkach dróg w rejonie imprezy jak również dbali o uczestników często udzielając im swojej pomocy.

Egzamin kwalifikacyjny na dowódców drużyn

30 sierpnia odbył się egzamin kwalifikacyjny na kurs dowódców drużyn. Z 22 kandydatów test zaliczyło 16 osób. Przed elewami rozpocznie się ciężka i długa droga do zdobycia uprawnień jako dowódca drużyny. Oprócz zajęć teoretyczno praktycznych kandydaci na dowódców drużyn będą musieli zaliczyć staż dowódczy w różnych pododdziałach,a cały kurs zakończy się zajęciami pokazowymi dla całej jednostki.