Wielkanoc 2014

     W czasie Triduum Paschalnego oraz w Niedzielę Wielkanocną strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia jak co roku brali udział w uroczystościach związanych z Wielkanocą.

1. W kościele p.w. św. Marii Magdaleny w Młodowie wartę wystawiła stacjonująca w Młodowie 1 drużyna 2 plutonu 3 kompanii naszej Jednostki Strzeleckiej. Wartą dowodził  dowódca 3 kompanii sierż. ZS Sylweriusz Kozłowski. Strzelcy z Młodowa doskonale wykonali postawione im zadanie, po raz kolejny udowadniając, że należą do grona wyróżniających się pododdziałów JS 2033.
2. W kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Oleszycach Posterunek Honorowy wystawił Samodzielny Pluton „Oleszyce”. Wartą dowodził sierż. ZS Łukasz Maciąg.
3. W kościele p.w. bł. Jakuba Strzemię w Horyńcu – Zdroju Wartę Honorową wystawił Samodzielny Pluton „Horyniec – Zdrój”. Wartą Honorową dowodziła sierż. ZS Aleksandra Nowoświat.
4. W kościele konkatedralnym p.w. św. Stanisława w Lubaczowie została wystawiona Warta Honorowa. Wartownicy rekrutowali się ze stacjonujących w Lubaczowie 2 i 3 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia. Również tu strzelcy doskonale wykonali powierzone im zadanie. Wartą dowodzili w kolejności: sierż. ZS Grzegorz Gołąb, sierż. ZS Sylweriusz Kozłowski, sekc. ZS Krzysztof Kisała.
5. W Niedzielę Wielkanocną strzelcy naszej JS uświetnili swoją obecnością uroczystą mszę rezurekcyjną w kościele p.w. św. Stanisława w Lubaczowie. Pododdziałem reprezentacyjnym dowodził sekc. ZS Krzysztof Kisała.