Kurs przygotowawczy wychowawców

     W dniach 24-30.04.2014 część kadry instruktorskiej naszej jednostki uczestniczyła w kursie przygotowawczym wychowawców wypoczynku organizowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Kurs ten pozwoli na podniesienie kwalifikacji kadry instruktorskiej, jak również ułatwi  pracę z młodzieżą służącą w naszej jednostce. Kadrę instruktorską reprezentowali: sierż. ZS Gołąb Grzegorz, sierż. ZS Kozłowski Sylweriusz, sierż. ZS Nowowświat Aleksandra, sierż. ZS Szczygieł Tomasz oraz sekc. ZS Syta Gabriela. Wszyscy uczestnicy zaliczyli kurs z ocenami bardzo dobrymi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.