Kurs przygotowawczy wychowawców

     W dniach 24-30.04.2014 część kadry instruktorskiej naszej jednostki uczestniczyła w kursie przygotowawczym wychowawców wypoczynku organizowanym przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Kurs ten pozwoli na podniesienie kwalifikacji kadry instruktorskiej, jak również ułatwi  pracę z młodzieżą służącą w naszej jednostce. Kadrę instruktorską reprezentowali: sierż. ZS Gołąb Grzegorz, sierż. ZS Kozłowski Sylweriusz, sierż. ZS Nowowświat Aleksandra, sierż. ZS Szczygieł Tomasz oraz sekc. ZS Syta Gabriela. Wszyscy uczestnicy zaliczyli kurs z ocenami bardzo dobrymi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Continue reading

70 rocznica pacyfikacji Wólki Krowickiej

      Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą koncelebrowaną w kościele p.w. NMP Matki Kościoła w Wólce Krowickiej. Wśród celebrantów znalazł się kapelan naszej Jednostki chor. ZS ks. Sławomir Szewczak. Po zakończeniu mszy świętej młodzież z Publicznego Gimnazjum im. prof. Franciszka Misztala w Lisich Jamach zaprezentowała krótki montaż słowno-muzyczny.
Kolejna część uroczystości rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Tryńczy. Wójt gminy, pan Wiesław Kapel w swoim wystąpieniu przypomniał tragiczne wydarzenia wiosny 1944 roku, w trakcie których ukraińscy nacjonaliści dokonali okrutnej zbrodni na mieszkańcach Wólki Krowickiej. Po wystąpieniu wójta prezes Miejsko-Gminnego Koła Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Lubaczowie Pan mjr w st. spocz. Ludwik Cybulak wręczył kombatanckie odznaczenia.
Continue reading