Zajęcia w Placówce SG w Horyńcu-Zdroju

     W dniu 12.04.2014 strzelcy z 3 kompanii oraz Samodzielnego Plutonu Horyniec Zdrój uczestniczyli
w zajęciach zorganizowanych na terenie Placówki Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju.

Podczas szkolenia Funkcjonariusze SG przedstawili zasady działania Straży Granicznej, w tym jak reagować w sytuacji, gdy podejrzewa się dokonania przestępstwa granicznego lub podczas napotkania nielegalnych imigrantów. Strzelcom przedstawiona została struktura organizacyjna Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej oraz rejonu działania placówki w Horyńcu. Funkcjonariusze SG zapoznali strzelców z zasadami oznaczania granicy państwowej, jak również z wyposażeniem oraz budową broni:  Walther P99, SWD, a także kamizelkami taktycznymi i hełmami oraz wyposażeniem specjalistycznym. Na zakończenie zajęć strzelcy wraz z panem St. Chor. SG Kielarem stanęli do pamiątkowej fotografii.

Continue reading

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie

     W dniu 29.03.2014 w Bałajach odbyło sie zebranie założycielskie Stowarzyszenia Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

    Zgromadzeni na zebraniu strzelcy podjęli decyzję o założeniu nowego stowarzyszenia. W czasie zebrania dokonano wyboru zarządu i komisji rewizyjnej. Strzelcy zatwierdzili projekt statutu stowarzyszenia. Wybrany został też komitet założycielski, którego zadaniem jest doprowadzenie do rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Celem jest uzyskanie przez naszą Jednostkę Strzelecką osobowości prawnej, co stworzy nowe możliwości do działania.

Continue reading

Zajęcia Samodzielnego Plutonu „Oleszyce” – 05.04.2014

     Dnia 05.04.2014 roku odbyło się szkolenie dla Samodzielnego Plutonu „Oleszyce”, zorganizowane przez chor. ZS Mateusza SZPYTA oraz druż. ZS Krystiana SZYNALA. Podczas zbiórki poprzedzającej zajęcia zostały poruszone sprawy organizacyjne w plutonie. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 9:00 przy Publicznym Gimnazjum w Oleszycach. Pierwszym tematem zajęć było posługiwanie się mapą z siatką kartograficzną. Następnie strzelcy udali się do lasu Lubomierz aby przeprowadzić obserwacje, po czym wykonali marszobieg na obszarze lasu. W szkoleniu wzięło udział 13 strzelców z Samodzielnego Plutonu „Oleszyce”. W organizacji zajęć pomagała również sekc. ZS Anna OLESZYCKA.

Continue reading

Wizyta 3 kompanii w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Lubaczowie

     W dniu 05.04.2014 strzelcy z 1 i 2 plutonu  3 kompanii uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych na terenie komendy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie.  Dzięki uprzejmości komendanta PSP strzelcy mieli możliwość poznania sprzętu jakim dysponują lubaczowscy strażacy, m. in. zapoznali się z wyposażeniem znajdującym się na różnych typach pojazdów ratowniczo-gaśniczych jak i indywidualnym wyposażeniem strażaków. Plutony zostały zapoznane z infrastrukturą szkoleniową dostępną na terenie jednostki.  Później strażacy opowiadali strzelcom o specyfice służby w straży pożarnej, jakie niesie ze sobą wyzwania  i zagrożenia. Strzelcom została przedstawiona struktura szkolnictwa obowiązująca w straży pożarnej.
Następnie strażacy przeprowadzili krótką prelekcję dotyczącą m. in. zagrożeń pożarowych  związanych  z wypalaniem traw.
Na zakończenie zajęć strzelcy stanęli do pamiątkowej fotografii na tle samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Continue reading

Zajęcia Samodzielnej Drużyny Cieszanów – 29.03.2014

     W dniu 29.03 br. strzelcy z Samodzielnej Drużyny Cieszanów wchodzącej w skład 3 kompanii uczestniczyli w zajęciach z walki w bliskim kontakcie. Zajęcie rozpoczęły się od solidnej rozgrzewki na stadionie. Po rozgrzewce strzelcy zapoznali się z technikami dźwigni łokciowo-barkowej oraz dźwigni nadgarstkowej. Ćwiczono również techniki wyprowadzania ciosów oraz kopnięć.  Następnym realizowanym elementem były metody obrony przed napastnikiem. Przedostatnim  elementem ćwiczeń  była walka karabinkiem, w tym atak i obrona karabinkiem. Na zakończenie ćwiczeń strzelcy wykonali ćwiczenia karabinkiem w formie „kata”. Zajęcia przeprowadził dowódca 3 kompanii sierż. ZS Sylweriusz KOZŁOWSKI.

Continue reading

Dni Otwarte Zespołu Szkół im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie

     W dniu 24.03.2014 w trakcie dni otwartych Zespołu Szkół w Lubaczowie Strzelcy JS 2033 przeprowadzili pokazy swoich umiejętności dla gimnazjalistów chętnych na podjęcie nauki w klasie o profilu „Straż Graniczna”. Strzelcy zaprezentowali swoje umiejętności w trzy-elementowym występie. Zaprezentowano praktyczne działania na posterunku kontrolno-blokadowym, ochronę ważnych osób oraz działania pościgowe na pojazdach.  Dla gimnazjalistów przygotowano również stanowiska, na których mogli poznać sposoby maskowania twarzy, zapoznać się z indywidualnym wyposażeniem Strzelców, poznać rys historyczny ruchu strzeleckiego w Polsce  a także zaczerpnąć informacji dotyczących służby w Jednostce Strzeleckiej 2033 w Lubaczowie.

Continue reading

Zajęcia Szkoleniowe-Samodzielna Drużyna Cieszanów – 22.03.2014

     W dniu 22.03.14 odbyły się zajęcia szkoleniowe w miejscowości Cieszanów. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 10:00 przed gimnazjum w Cieszanowie, skąd po zbiórce 14 strzelców wraz z dowódcą drużyny sekc. ZS Anitą WÓJCIAK udało się do pobliskiego kompleksu leśnego, gdzie zostali zapoznani z warunkami bezpieczeństwa, budową i posługiwaniem się bronią pneumatyczną oraz krótką. Po teorii strzelcy przystąpili do strzelania z różnych pozycji strzeleckich do tarcz oraz balonów. Po przeprowadzonym strzelaniu najlepszymi strzelcami okazali się strz. ZS Przemysław KASPERSKI oraz strz. ZS Hubert GRZYB.
    Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne ze strzelania z broni pneumatycznej i krótkiej prowadzone i przygotowane zostały przez Dowódcę Sekcji Logistyki sierż. ZS Tomasza SZCZYGŁA.

Continue reading

Szkolenie 22.03.2014 – Samodzielna Drużyna Basznia Dolna

    W dniu 22 marca odbyło się szkolenie dla Samodzielnej Drużyny Basznia Dolna zorganizowane przez chor. ZS Mateusza SZPYTA. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 09:00 przy Szkole w Baszni Dolnej. Na początku zostały omówione sprawy organizacyjne w drużynie, następnie strzelcy przystąpili do pierwszego zagadnienia, którym było poznanie budowy, zasady działania oraz częściowego rozłożenia i złożenia kbk AKM. W kolejnym etapie szkolenia zostały powtórzone elementy z poprzednich zajęć. Strzelcy ćwiczyli m. in.: postawy strzeleckie, pokonywanie terenu różnymi sposobami oraz procedury zrywania kontaktu z przeciwnikiem. W organizacji zajęć pomagał dowódca drużyny sekc. ZS Łukasz RICHTER. Zajęcia zakończyły się o godzinie 14:00.

Continue reading

Zajęcia 1 i 2 Plutonu 3 Kompanii – 22.03.2014

     W dniu 22.03.2014 Strzelcy z I oraz II plutonu 3 kompanii uczestniczyli w zajęciach z topografii i patrolowania pieszego. Celem zajęć było wykonanie skrytego  marszu na azymut  na trasie Lubaczów – Cieszanów – Lubaczów z obciążeniem w plecach w postaci sprzętu do bytowania. Strzelcy ponad 20 kilometrowy marsz wykonali w niespełna  8 godzin.

Zajęcia prowadzili:
Dowódca I plutonu sekc. ZS Krzysztof KISAŁA
Dowódca II plutonu St. Strz. ZS ŚWIERK.

Continue reading