Zajęcia 1 i 2 Plutonu 3 Kompanii – 08.03.2014

Dnia 08.03.2014 na terenie Zespołu Szkół w Lubaczowie strzelcy 3 kompani uczestniczyli w zajęciach
z profilaktyki antynikotynowej mających na celu przedstawienie negatywnych skutków palenia nikotyny jak i środków działających podobnie na młody organizm. Zajęcia miały charakter referatów strzelców jak i prezentacji multimedialnej.
W drugiej części zajęć dowódcy plutonów wraz z instruktorami prowadzili zajęcia z posługiwania się indywidualnymi środkami ochrony przed skażeniami. Zajęcia te miały na celu nauczyć strzelców budowy, zasad działania oraz sposobu zakładania  maski p-gaz MP4, jak i odzieży ogólnowojskowego płaszcza ochronnego OP-1.
Na drugim punkcie nauczania strzelcy uczestniczyli w szkoleniu ze służby wewnętrznej – służby wartowniczej. Celem tych zajęć było nauczenie zasad pełnienia służby wartowniczej oraz wykonywania praktycznych czynności na posterunku wartowniczym.

Continue reading

Szkolenie – Samodzielna Drużyna Cieszanów

     W dniu 08.03.2014 roku odbyło się szkolenie zorganizowane dla samodzielnej drużyny Cieszanów przez chor. ZS Mateusza SZPYTA . Podczas zbiórki poprzedzającej zajęcia zostały poruszone sprawy organizacyjne w drużynie. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 10:00 przy stadionie w Cieszanowie. Strzelcy po krótkim wprowadzeniu, rozpoczęli patrol w kierunku pobliskiego lasu. Podczas szkolenia zostały zrealizowane następujące zagadnienia: postawy strzeleckie, wykonanie skoku przez sekcję, pokonanie małej przeszkody oraz reakcja na kontakt z przeciwnikiem. W szkoleniu wzięło udział 12 strzelców z Samodzielnej Drużyny Cieszanów pod dowództwem sekc. ZS Anity WÓJCIAK. W organizacji zajęć pomagał również sierż. ZS Tomasz SZCZYGIEł.

Continue reading

Przygotowania pokazów na dni otwarte Zespołu Szkół w Lubaczowie

      W dniach od 22.02 do 15.03 wyznaczeni strzelcy ze wszystkich pododdziałów uczestniczyli w przygotowaniu pokazów dynamicznych na dni otwarte Zespołu  Szkół im. Gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie, które odbędą się 24 marca.

    Strzelcy przygotowali 3-elementowy pokaz składający się z następujących elementów:
– posterunek kontrolno-blokadowy;
– ochrona VIP-a;
– działania pościgowe.

Continue reading

Obchody 95 rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli – Rzeszów, 7.03.2014

     7 marca 2014 roku pododdział reprezentacyjny Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie, pod dowództwem druż. ZS Krystiana Szynala, wziął udział w corocznych obchodach rocznicy śmierci płk. Leopolda Lisa-Kuli, patrona JS 2021 w Rzeszowie, gdzie miały miejsce główne uroczystości.
     Pierwszym punktem programu była uroczysta msza święta w kościele p.w. Św. Krzyża, w trakcie której przyrzeczenie złożyli najmłodsi uczestnicy tych obchodów, czyli Orlęta.

Continue reading