Akcja „Bezpieczne Ferie” w Horyńcu-Zdroju – 20.01.2013

    Dnia 20 stycznia 2014r. Strzelcy 1 plutonu 1 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 zostali zaproszeni przez SP w Horyńcu-Zdroju do udziału w akcji „Bezpieczne Ferie”, która została zorganizowana już po raz drugi. Jednym z punktów przedsięwzięcia był pokaz pierwszej pomocy przygotowany pod nadzorem druż. ZS Lidii HAŁUCHY. Wykład oraz część praktyczna przeprowadzona była przez strz. ZS Aleksandrę ROGOWSKĄ oraz strz. ZS Klaudię SZAGANIEC. Pomocy udzielały także strz. ZS Ewa ORONOWICZ, strz. ZS Honorata DOŁHAN oraz strz. ZS Anna JACEK.

Szkolenie obejmowało:
– pojęcie i zakres pierwszej pomocy
– urazy kości i stawów
– rodzaje ran i ich opatrywanie
– tamowanie krwotoków
– bandażowanie i unieruchamianie kończyn górnych i dolnych
-pozycja boczna bezpieczna

Wszystkie działania zostały przeprowadzone za pomocą materiałów i środków pomocy przedmedycznej.

Continue reading

Zajęcia Świąteczne – 21.12.2013

   W dniu 21.12.13 na terenie garnizonowego kompleksu „Stara Strzelnica” odbyły się zajęcia doskonalące z zakresu patrolowania pieszego dla strzelców z wszystkich pododdziałów.
Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 8.00 w siedzibie jednostki. Wstępem do zajęć było teoretyczne przygotowanie strzelców do realizowanego zagadnienia. Następnie została omówiona dalsza cześć zajęć, oraz przedstawiona sytuacja taktyczna. Punktualnie o godzinie 10.00 zespół patrolowy wyruszył w rejon ćwiczeń.

Celem zajęć były nauka i doskonalenie:
•    umiejętności poruszania się w terenie i maskowania;
•    umiejętność prowadzenia rozpoznania w wyznaczonym rejonie i na zadanych kierunkach;
•    przekazywania sygnałów dowodzenia.
•    wypracowania decyzji na polu walki.

Zrealizowano następujące zagadnienia:
1. Prowadzenie rozpoznania drogi marszu przez drużynę patrolową pieszo.
2. Sygnały porozumiewania się zwiadowcy.
3. Pokonywanie przeszkód terenowych różnymi sposobami.

Zajęcia prowadzili:
St. Sierż. ZS Mateusz Szpyt
Druż. ZS Łukasz Maciąg
Druż. ZS Sylweriusz Kozłowski

Continue reading

Orszak Trzech Króli

                W dniu 06.01.2014 Strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie pod kierunkiem Księdza Kapelana naszej JS, st.sierż. ZS Sławomira SZEWCZAKA wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami naszego miasta. Strzelcy oprócz udziału w procesji wzięli udział w zabezpieczeniu bezpieczeństwa uczestnikom tej uroczystości. Całością dowodził druż. ZS Tomasz SZCZYGIEŁ

Continue reading

Doskonalące Szkolenie Instruktorsko – Metodyczne

    W dniach 02.01.2014 – 03.01.2014 Sekcja Szkolenia Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie zorganizowała i przeprowadziła Doskonalące szkolenie Instruktorsko – Metodyczne. Szkolenie skierowane było do dowódców pododdziałów strzeleckich do szczebla plutonu. Miało na celu doskonalenie umiejętności dowódców z naciskiem na umiejętności konieczne podczas samodzielnego prowadzenia zajęć szkoleniowych. W zajęciach oprócz dowódców wzięli udział strzelcy wyróżniający się w trakcie szkoleń, którzy w przyszłości mogą objąć funkcje dowódców.

Continue reading

Z głębokim żalem zawiadamiamy…

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 14.01.14 zmarł Dowódca 1 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 w Lubaczowie St. Chor. ZS Marek Janczura.

 
Pogrzeb odbędzie się dnia 15.01.14 o 15 na cmentarzu w Lisich Jamach.

 

Łączymy się w żalu i bólu z najbliższymi Ś.P. St. Chor. ZS Marka Janczury i przekazujemy wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie.

Requiescat in pace!

 

Zajęcia 1 Plutonu 2 Kompanii – 14.12.2013

     W dniu 14.12.2013 o godz. 9.00 rozpoczęły się zajęcia 1 plutonu 2 kompanii. Tematem zajęć była organizacja elementów zasadzki. Główne cele zajęć to zapoznanie Strzelców z definicjami zasadzki i nauczenie działania w poszczególnych podgrupach w czasie zasadzki. Po szkoleniu Strzelcy złożyli sobie życzenia świąteczne.

Zajęcia poprowadził sekc. ZS Maciej Prasoł

Continue reading

Zajęcia Samodzielnego Plutonu „Oleszyce” – 14.12.2013

     Dnia 14.12.2013 odbyły się zajęcia szkoleniowe Samodzielnego Plutonu „Oleszyce”.

O godzinie 9.00 strzelcy udali się do lasu Antoniki, aby szkolić się z zakresu taktyki zielonej, punkt prowadził druż. ZS Paweł Pisarczyk. Na drugim punkcie strzelcy zapoznawali się z regulaminem mundurowym oraz uczyli się rozpalać ognisko w warunkach polowych z wykorzystaniem dostępnych materiałów.

Continue reading