Zajęcia 2 Plutonu 2 Kompanii – 7.12.2013

     Dnia 7.12.2013 w lesie „Bałaje” odbyły się zajęcia taktyczne dla strzelców 2 Plutonu 2 Kompanii JS 2033. St. sierż. ZS Mateusz Szpyt zapoznał przybyłych strzelców ze specyfiką różnych szyków, poruszaniem się w nich, m.in. w rzędzie i szachownicy i znakami używanymi podczas patrolu. Strzelcy poznali również metody omijania małej i dużej przeszkody terenowej. Podsumowaniem był samodzielny patrol plutonu w określonym szyku i z wykorzystaniem nabytych umiejętności na odcinku 1km.

Continue reading

Zajęcia Samodzielnego Plutonu „Oleszyce” – 7.12.2013

     Dnia 07.12.2013 odbyły się zajęcia dla strzelców Samodzielnego Plutonu ,,Oleszyce”. Zajęcia odbywały się w lesie Lubomierz na dwóch punktach szkoleniowych. Na jednym z punktów druż. ZS Paweł Pisarczyk prowadził zajęcia z łączności, natomiast na drugim punkcie druż. ZS Krystian Szynal prowadził zajęcia z zielonej taktyki.

Continue reading

2 pluton 1 kompanii – zajęcia w dniu 30.11.2013

    W dniu 30.11.2013 w Horyńcu – Zdroju odbyły się kolejne zajęcia szkoleniowe dla kandydatów na Strzelców z 2 plutonu 1 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia. Pluton ten wchodzi w skład 1 kompanii naszej JS, która stacjonuje i prowadzi swoją strzelecką działalność na terenie miejscowości Horyniec – Zdrój. W jego skład wchodzą kandydaci na Strzelców – uczniowie Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Horyńcu – Zdroju.

Continue reading

Zajęcia 1 Plutonu 3 Kompanii – 30.11.2013

    W dniu 30.11.2013 na terenie Garnizonowego Ośrodka Szkolenia Poligonowego  Mazury odbyły się zajęcia z taktyki : „T-4 – Działanie żołnierza na polu walki w dzień i w nocy”.

Zrealizowano zagadnienia takie jak :
•    Pokonywanie terenu chyłkiem i w postawie wyprostowanej
•    Pokonywanie terenu czołganiem, na boku, na czworaka
•    Przechodzenie z ugrupowania patrolowego do ugrupowania  rozwiniętego
•    Pokonywanie otwartego terenu różnymi ugrupowaniami rozwiniętymi

Continue reading

Zajęcia Samodzielnego Plutonu „Oleszyce” – 30.11.2013

     Dnia 30.11.2013 odbyły się zajęcia szkoleniowe dla strzelców Samodzielnego Plutonu ,,Oleszyce”. Zajęcia odbywały się w świetlicy przy plebanii, w dwóch punktach szkoleniowych. W jednym z punktów druż. ZS Paweł Pisarczyk prowadził zajęcia ze znajomości statutu, natomiast w drugim druż. ZS Krystian Szynal zapoznawał obecnych z historą „Strzelca”.

Continue reading