Inscenizacja w Radymnie 20.07.2013

„Wołyń 1943 nie o zemstę, lecz o pamięć wołają ofiary”

       W dniu 20 lipca 2013 roku w Radymnie odbyła się rekonstrukcja zbrodni wołyńskiej, którą na żywo obejrzało ok. 5 tys. widzów. Inscenizację zorganizowało Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „X D.O.K.”, burmistrz Radymna, miasto Stalowa Wola oraz Miejski Ośrodek Kultury w Radymnie. Wzięli w nim także udział członkowie grup rekonstrukcyjnych oraz wolontariusze.
Była to 70 rocznica ludobójstwa na Kresach Wschodnich „dokonanego przez OUN-UPA na ludności polskiej, czeskiej, ormiańskiej, rosyjskiej, żydowskiej i ukraińskiej”.

Głównym elementem inscenizacji było widowisko audiowizualne z muzyką Krzesimira Dębskiego.

Continue reading

69 rocznica Powstania Warszawskiego

69 rocznica Powstania Warszawskiego
Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy,
tu krwią nasączony jest każdy centymetr ziemi …
Ceną była śmierć za wolności smak,
choć minął czasu szmat, ty pamiętaj brat,
ceną była śmierć, życie oddał dziad,
63 dni chwały, nie przeliczając strat.

Odprawa Sztabu Komendy Głównej

W dniach 27-28.07. 2013 r. w siedzibie Związku w Warszawie, przy ul. Zielnej 39, odbyła się odprawa Sztabu Komendy Głównej ZS „Strzelec” OSW.

Członkowie Sztabu KG, Szefowie Wydziałów KG wraz z Komendantem Głównym – insp. ZS Marcinem WASZCZUKIEM, wypracowali szereg niezbędnych rozwiązań, które pozwolą usprawnić strukturę organizacyjną stowarzyszenia, w tym przepływ informacji w Związku, przez co będzie możliwe przyspieszenie poprawy jakości realizowanych ogółem zadań przez ZS „Strzelec” OSW. 

Continue reading