Gra topograficzna – 1 kompania 01.06.2013

W dniu 01.06.2013r. w okolicy Nowin Horynieckich odbyły się zajęcia dla Strzelców stacjonującej w Horyńcu – Zdroju 1 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia. Celem zajęć było sprawdzenie umiejętności wyznaczania współrzędnych geograficznych na mapie topograficznej oraz orientowania się w terenie przy pomocy mapy i busoli. Zajęcia zostały przygotowane przez dowódców plutonów: druż. ZS Lidię HAŁUCHĘ oraz druż. ZS Aleksandrę NOWOŚWIAT. Zostały przeprowadzone pod nadzorem st. chor. ZS Marka JANCZURY – dowódcy kompanii.

Strzelców zebranych w miejscu rozpoczęcia zajęć o godzinie 10.00 przywitały intensywne opady deszczu, których nie zapowiadał słoneczny poranek. Opady deszczu towarzyszyły Strzelcom w trakcie całych zajęć i były dodatkową atrakcją. Pozwoliły też dowódcom oczekującym na drużyny w miejscu zakończenia zajęć na sprawdzenie umiejętności rozpalania ogniska w trakcie opadów deszczu. łatwo nie było ale się udało.
Zadanie wykonywane przez Strzelców polegało na wyznaczeniu na mapie punktu według podanych współrzędnych geograficznych i dotarcie do tego punktu. W punkcie tym należało odnaleźć zasobnik z kolejnymi współrzędnymi. Dotarcie do tego kolejnego punktu to w zasadzie koniec zadania bo pozostało tylko dotrzeć do znanego nam już ogniska dowódców. Czas wykonania może nie rewelacyjny ale możemy przyjąć, że decydowały warunki atmosferyczne, które działały opóźniająco, bo to mokro, ślisko, szaro i ponuro. Około godziny 14.00 wszystkie drużyny dotarły do celu. Pozostał jedynie powrót do miejsca zakwaterowania.