Bieg na orientację – 15.06.2013

W dniu 15.06.2013 Strzelcy 2 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie wzięli udział w zajęciach sprawdzających ich umiejętności w zakresie orientowania się w terenie, posługiwania się mapą i busolą. W tym celu zorganizowany został bieg na orientację, który odbył się w kompleksie leśnym „Niwki” w pobliżu miejscowości Dąbrowa. Continue reading

Szkolenie w Placówce Straży Granicznej w Lubaczowie

W dniu 08.06.2013 grupa Strzelców 1 plutonu 2 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie wzięła udział w szkoleniu z zakresu budowy i zastosowania broni strzeleckiej. Szkolenie odbyło się w Placówce Straży Granicznej w Lubaczowie dzięki uprzejmości Komendanta tej jednostki Pana mjr Aleksandra Kopka. Szkolenie prowadził kpt. Sławomir Kuzik. W trakcie szkolenia Strzelcy mieli okazję zapoznać się z budową pistoletów Glock 17 i P 99 oraz pistoletu maszynowego PM 98. Continue reading

Gra topograficzna – 1 kompania 01.06.2013

W dniu 01.06.2013r. w okolicy Nowin Horynieckich odbyły się zajęcia dla Strzelców stacjonującej w Horyńcu – Zdroju 1 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia. Celem zajęć było sprawdzenie umiejętności wyznaczania współrzędnych geograficznych na mapie topograficznej oraz orientowania się w terenie przy pomocy mapy i busoli. Zajęcia zostały przygotowane przez dowódców plutonów: druż. ZS Lidię HAŁUCHĘ oraz druż. ZS Aleksandrę NOWOŚWIAT. Zostały przeprowadzone pod nadzorem st. chor. ZS Marka JANCZURY – dowódcy kompanii. Continue reading

II Festiwal Piosenki Partyzanckiej

W niedzielę, 02.06.2013r. w „Szałasie nad Tanwią” w pobliżu Huty Różanieckiej odbyła się II Biesiada Piosenki Partyzanckiej, którą pod patronatem Starosty Lubaczowskiego zorganizowało Towarzystwo Rozwoju Kultury i Sportu w Lubaczowie. W ten sposób organizatorzy postanowili uczcić rocznicę Bitwy pod Osuchami.
Continue reading