150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego

           W dniu 20.01.13r grupa Strzelców 1 kompanii Jednostki strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia dla upamiętnienia 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego wzięła udział w „Rajdzie Szlakiem Generała Antoniego jeziorańskiego” wraz z naszymi Strzelcami trasę rajdu pokonali członkowie Grupy Turystycznej „Roztocze” Trasa prowadziła z miejscowości Zamch do leśniczówki w borowych Młynach a następnie do miejsca Bitwy Pod Kobylanką. Strzelcy wraz z innymi uczestnikami rajdu przedzierali się przez bagienny teren na tej krótkiej, siedmiokilometrowej ale urozmaiconej terenowo trasie.

            Po dotarciu na miejsce Strzelcy wystawili warte honorową pod pomnikiem i rozpoczęła się krótka uroczystość patriotyczna, którą poprowadził st. chor. ZS Marek Janczura – dowódca 1 kompanii JS 2033. w trakcie uroczystości uczestnicy zapoznani zostali z historycznymi uwarunkowaniami wydarzeń:

W dniu 27 kwietnia 1863 roku,  a więc w okresie kiedy powstanie jeszcze miało charakter zaczepnego lub zaczepno – obronnego, w okolicach Woli Różanieckiej, przekroczył granicę na rzece Tanew 700 osobowy oddział powstańczy dowodzony przez gen. Antoniego Jeziorańskiego.                                                                                                  

            Antoni Jeziorański, urodzony w Warszawie, wówczas 42 letni działacz niepodległościowy, nominację generalską otrzymał z rąk samego Langiewicza w dowód uznania jego działalności konspiracyjnej, waleczności w pierwszym okresie powstania oraz zasługi wcześniejsze a między innymi udział w rewolucji węgierskiej 1848 – 49 roku oraz walkach podczas wojny krymskiej w legionie Wysockiego.

Continue reading

19.01.2013 – taktyka – Samodzielny Pluton Oleszyce

                W dniu 19.01.2013r. odbyło się szkolenie Strzelców Samodzielnego Plutonu Oleszyce Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

                W trakcie domarszu  do miejsca  zajęć strzelcy ćwiczyli poruszanie się w podstawowych szykach patrolowych oraz pokonywanie małych przeszkód terenowych,  ćwiczona była też reakcja na kontakt przeważającymi siłami przeciwnika. Podczas powrotu z zajęć Strzelcy ćwiczyli elementy musztry oraz uczyli się nowych piosenek marszowych.

                Zasadniczym celem zajęć były ćwiczenia w doborze miejsca, zaplanowaniu oraz  wybudowanie posterunku obserwacyjnego na skraju lasu. Strzelcy poznawali też zasady obserwacji terenu.

Continue reading

19.01.2013 – 2 kompania – taktyka

                W dniu 19.01.2013 w Bałajach odbyło się szkolenie dla strzelców 2 plutonu 2 kompani JS 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia. Pierwsza część szkolenia była przeznaczona na zajęcia doskonalące, w trakcie których przypomniane zostały postawy strzeleckie, procedury posługiwania się bronią indywidualną na polu walki, sposoby pokonywania terenu, sygnały dowodzenia.

Continue reading

13.01.2013 – 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

                W dniu 13.01.2013 w Lubaczowie, tak jak na terenie całego kraju, odbył się 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tej wielkiej akcji charytatywnej organizowanej i prowadzonej w większości przez młodzież nie zabrakło Strzelców z Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia. Nasi strzelcy aktywnie włączyli się do akcji kwestując na ulicach Lubaczowa wraz z innymi wolontariuszami. Dodatkowym zadaniem, które zostało powierzone nam przez lubaczowski sztab WOŚP było pełnienie służby porządkowej podczas orkiestrowych koncertów, które odbywały się w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubaczowie. Strzelcy doskonale wywiązali się z tych obowiązków. Continue reading

12.01.2013 – Zawody Wewnątrzjednostkowe

 

                W dniu 12.01.2013 na terenie Zespołu Szkół w Lubaczowie rozegrane zostały zawody, w których rywalizowało pięć drużyn reprezentujących poszczególne pododdziały Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia.

                Strzelcy rywalizowali w pięciu konkurencjach:

      1.       Udzielenie pierwszej pomocy – sędzia druż. ZS Lidia HAŁUCHA

      2.       Rzut granatem – sędzia st. chor. ZS Piotr GŁAZ

      3.       Strzelanie statyczne z broni pneumatycznej – sędzia sekc. ZS Tomasz MOTYKA

      4.       Strzelenie dynamiczne z wykorzystaniem broni AEG – sędzia druż. ZS Gracjan MAZURKIEWICZ

      5.       Rozwiązywanie zadań logicznych – sędzia st. chor. ZS Jolanta DRAL

Sędzią Głównym zawodów był st. chor. ZS Marek JANCZURA.

Continue reading

Sekcja Rozpoznania Specjalnego 12-13.01.2013

W dniach 12 – 13.01.2013 w Sekcji Rozpoznania Specjalnego Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie odbyły się zajęcia szkoleniowe. W ich trakcie Strzelcy SRS przeprowadzili patrol rozpoznawczy na odcinku 20 – stu kilometrów (Bałaje – Antoniki – Piastowo – Basznia Dolna), podczas którego zwiadowcy wdrażali się w nowo przyjętą procedurę SOP. Celem patrolu było również zaznajomienie zwiadowców z zakresem obowiązków na poszczególnych stanowiskach w sekcji co przekłada się bezpośrednio na wyższą świadomość sytuacyjną w trakcie prowadzenia działań. Każdy zwiadowca mógł osobiści spróbować swych sił na takich stanowiskach jak skaut, d-ca grupy wsparcia, maszynowej czy szturmowej. Zwiadowcy podczas patrolu rozpoznawczego prowadzili również szereg działań aktywnych i pasywnych. Wszelkie błędy były na bieżąco omawiane i korygowane.

Continue reading

Szkolenie Strzelców 1 kompanii – 5.01.2013

W dniu 5 stycznia 2013 roku odbyło się szkolenie Strzelców 1 kompanii Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie stacjonującej w Horyńcu Zdrój.

1. Szkolenie medyczne przeprowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury przez druż. ZS Lidie HAŁUCHĘ obejmowało:

– pojęcie, zakres i organizację pierwszej pomocy,

– postępowanie na miejscu wypadku (ocena sytuacji, ocena bezpieczeństwa),

– pozycję boczną ustaloną (zajęcia teoretyczne i praktyczne),

– resuscytację krążeniowo-oddechową u dorosłych oraz u dzieci (zajęcia teoretyczne i praktyczne),

– rany (podział + definicje),

– krwotoki (podział + definicje).

Continue reading

Życzenia Komendy Głównej ZS Strzelec OSW dla Strzelców

Za kilka dni będziemy składać sobie życzenia z okazji jednego z najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich.
 
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia a także Nowego 2013 Roku mamy przyjemność złożyć wszystkim Rodakom życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w pracy zawodowej.
 
Niech w tym Nowym 2013 Roku szczęście i pomyślność nigdy Państwa nie opuszczają, niech wszyscy z Was znajdą swoje miejsce w życiu,niech spełnią się Wasze najskrytsze marzenia, niech każdy kolejny dzień będzie lepszy od poprzedniego. Continue reading