Konferencja naukowa „Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym”

15 listopada 2012 r. odbyła się konferencja „Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym” zorganizowana przez Federację Polskich Banków Żywności we współpracy ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą. Patronat nad wydarzeniem objęły Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Warszawie.
W trakcie konferencji zostało wygłoszonych dwanaście referatów, ujętych w czterech panelach dyskusyjnych. Po każdym z paneli miała miejsce dyskusja. Goście zostali powitani przez Prezesa Federacji Polskich Banków Żywności p. Marka BOROWSKIEGO oraz zastępcę dyrektora RCB p. Dariusza GÓRALSKIEGO. Wstęp dotyczący zagadnień związanych z problematyką zarządzania kryzysowego wygłosił prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej płk dr hab. Grzegorz SOBOLEWSKI. Poruszane zagadnienia obejmowały m.in. procedury zarządzania kryzysowego w organizacjach pozarządowych (w tym: Bankach Żywności, Czerwonym Krzyżu, ZHP i jednostkach ZS „Strzelec” OSW). W imieniu st. sierż. ZS Piotra SOCHY referat „Dobre praktyki i relacje organizacji proobronnej z samorządem na szczeblu gminnym w systemie zarządzania kryzysowego” wygłosił druż. ZS Dariusz WÓJCIK. Ponadto strzelcy uczestniczyli też w opracowaniu publikacji konferencyjnej. Dariusz WÓJCIK przygotował referat „Zarządzanie Kryzysowe w Polsce”, zaś sekc. ZS Marek KLASA „Zarządzanie kryzysowe w wybranych krajach Unii Europejskiej a współpraca z organizacjami pozarządowymi”. Continue reading

Narodowe Święto Niepodległości

“Nie ma Europy sprawiedliwej, bez Polski niepodległej na jej mapie (…). Polska jest stale oskarżana w innych państwach. Jest w tym wyraźna i niedwuznaczna chęć posiadania w środku Europy państwa, którego kosztem można byłoby załatwić wszystkie porachunki europejskie”. To tylko niektóre spośród licznych myśli Józefa Piłsudskiego na temat polskiej niepodległości, a które zawsze warto przypominać przy okazji święta 11 Listopada.
Po przegranym powstaniu styczniowym naród polski zrozumiał, że nie da się wskrzesić państwa polskiego bez zmiany postnapoleońskiego systemu w Europie. Z tego powodu na początku XX wieku w polskich i emigracyjnych kościołach modlono się słowami Litanii Pielgrzymskiej Adama Mickiewicza:

O wojnę powszechną
za Wolność Ludów!
Prosimy cię Panie.
O Broń i orły narodowe.
Prosimy cię Panie.
O śmierć szczęśliwą na polu bitwy.
Prosimy cię Panie.

Continue reading

Wigilia Strzelecka – 19.12.2012r.

                W dniu 19.12.2012 w stołówce Internatu Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie odbyła się Wigilia Strzelecka Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

                W wigilii wzięli udział strzelcy ze wszystkich pododdziałów naszej JS wraz ze swoimi dowódcami. Licznie zgromadziła się tez kadra Jednostki z Dowódcą insp. ZS Tomaszem Kantorem, Zastępcami Dowódcy st. chor. ZS Jolantą Dral i st. chor. ZS Piotrem Głazem, Dowódcą 1 kompanii st. chor. ZS Markiem Janczurą, p.o. Dowódcy 2 kompanii druż. ZS Gracjanem Mauzrkiewiczem i innymi.

Continue reading

Marsz wigilijny – 1 kompania 2012

W dniach 15,16.12.2012r. odbył się marsz wigilijny I Kompanii stacjonującej w Horyńcu-Zdroju Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

Trasa liczyła ok. 25 km. i przebiegała przez: Horyniec-Zdrój – Nowe Brusno – Polanka – Świdnica – Nowiny Horynieckie – Radruż.

Podczas marszu Strzelcy prowadzili patrolowanie, rozpoznanie i ubezpieczanie. Po przybyciu do świetlicy w Radrużu nastąpiło przygotowanie do wigilii na której gościł Dowódca Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie insp. ZS Tomasz Kantor oraz st. chor. ZS Piotr Głaz.

Podczas wigilii Strzelcy podzielili się opłatkiem składając sobie życzenia.

Po wigilii „szef kuchni” podał nietypowy posiłek w postaci bigosu J. O godz.  22.00 został ogłoszony capstrzyk.

Continue reading

Szkolenie taktyczne – Samodzielny Pluton „Oleszyce” 15.12.2012

          W dniu 15.12.2012r przeprowadzone zostało kolejne szkolenie taktyczne Samodzielnego Plutonu ,,Oleszyce” Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Szkolenie rozpoczęło się o godzinie 09.00 w Ośrodku Szkoleniowo – Edukacyjnym w Bałajach gdzie Strzelcy pobrali sprzęt potrzebny w trakcie szkolenia.

          Tym razem głównym tematem zajęć była zasadzka. Szkolenie rozpoczęło się od zajęć teoretycznych, w trakcie których strzelcy zostali zapoznani z teoretycznymi założeniami szkolenia. Na początku szkolenia strzelcy powtórzyli praktyczne zagadnienia z poprzednich zajęć czyli poruszanie się w różnych szykach patrolowych, płynną zmianę szyków patrolowych oraz reakcje na kontakt  z przeciwnikiem. W dalszej części szkolenia strzelcy przeszli do organizacji zasadzki bliskiej improwizowanej. Szkolenie odbywało się kompleksie Leśnym w okolicy miejscowości Bałaje w zimowych warunkach co dało możliwość do przećwiczenia maskowania zimowego. 

Continue reading

Kondolencje

             Dowództwo Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie oraz wszyscy Strzelcy Jednostki składają kondolencje sekc. ZS Klaudii Kozłowskiej oraz strz. ZS Natalii Kozłowskiej z powodu śmierci Taty.

            Msza żałobna rozpocznie się w dniu 17.12.2012 r. o godz. 12:30 w Kosciele Zdrojowym w Horyńcu Zdroju.

           Składamy również kondolencje druż. ZS Lidii Hałucha z powodu śmierci babci.

Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym

Komenda Główna Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej zaprasza na konferencję Partnerstwo międzysektorowe w zarządzaniu kryzysowym, która odbędzie się 15 listopada 2012 r. w siedzibie Fundacji im. Stefana Batorego, przy ul. Sapieżyńskiej 10a w Warszawie. Konferencja jest organizowana przez Federację Polskich Banków Żywności we współpracy z Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno-Wychowawczą. Z ramienia Związku w przygotowaniach do konferencji brali udział Strzelcy Sekcji Naukowej S.P.O.N Sztabu Komendy Głównej st. strz. ZS Marek KLASA i sekc. ZS Dariusz WÓJCIK. Patronat nad konferencją objęło Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Wydział Bezpieczeństwa Akademii Obrony Narodowej. Continue reading

Bieg Morskiego Komandosa – Strzelcy na 3 miejscu!

Dnia 1 września w Gdyni, odbyła się III edycja Biegu Morskiego Komandosa im. pamięci gen. broni W. Potasińskiego, organizowana przez JW Formoza i Kolibki Adventure Park.

W zeszłorocznej, II edycji BMG JS 4018 Gdańsk, Związku Strzeleckiego “Strzelec” OSW, reprezentował jeden strzelec, w tym roku gdańscy strzelcy postanowili spróbować swoich sił w kategorii TEAM, czyli czteroosobowej drużynie, która musiała nie tylko wykazać się znaczną sprawnością fizyczną, ale przede wszystkim doskonałą pracą zespołową.
Continue reading