Uroczyste otwarcie i poświęcenie Ośrodka Szkoleniowo Edukacyjnego w Bałajach

W dniu 27.10.2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie Ośrodka Edukacyjno – Szkoleniowego w Bałajach.
Ośrodek powstał w budynku dawnej Szkoły Ludowej, który został wyremontowany przez Gminę Lubaczów z wykorzystaniem Funduszu Unii Europejskiej. Dzięki przychylności władz Gminy Lubaczów, zwłaszcza Pana wójta Wiesława Kapla wyremontowany budynek oddano do dyspozycji Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej z przeznaczeniem na Ośrodek Szkoleniowy 2 Południowo – Wschodniego Okręgu Strzeleckiego.
W budynku znajduje się duża sala z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć teoretycznych, odpraw oraz spotkań strzeleckich.

Continue reading

1 kompania Horyniec Zdrój – rajd dla uczniów gimnazjum

     W dniach 28.09.2012-29.09.2012 r. odbył się rajd zorganizowany przez st. chor. ZS Marka JANCZURĘ, w którym udział wzięli uczniowie klas pierwszych gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Horyńcu Zdroju.
W rajdzie w charakterze opiekunów wzięli udział Strzelcy 1 kompanii JS 2033 im. gen. bryg. Józefa  Kustronia  w Lubaczowie.
     Celem rajdu było:
– integracja młodzieży,
– poprawa kondycji fizycznej,
– zapoznanie z walorami turystyczno – krajobrazowymi Roztocza,
– popularyzacja idei strzeleckich wśród młodzieży pod kątem przyszłego naboru do 1 kompanii JS 2033.
     Rajd rozpoczął się w Horyńcu Zdroju w dniu 28.09.2012 r. o godzinie 12:00 zbiórką pod gimnazjum, gdzie uczestnicy zostali zapoznani z programem, celami, regulaminem oraz warunkami uczestnictwa.
W pierwszym dniu pokonana została trasa 10 km. z Horyńca Zdroju do Brusna przez Nowiny Horynieckie i kamieniołom położony w pobliży miejscowości Polanka.
Continue reading

Ośrodek Szkoleniowy w Bałajach

    Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia od czterech lat zabiegała o przekazanie na cele Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej budynku po Szkole Ludowej w Bałajach. Bałaje to wieś bezpośrednio przylegająca do Lubaczowa. Obecnie nasze starania dobiegają końca. Wspólnie z Dowództwem II Południowo – Wschodniego Okręgu Strzeleckiego udało się pozyskać dla Związku ten budynek.

Continue reading

„Las Niwki” – uroczystość patriotyczna

    W dniu 30.09.2012 w „Lesie Niwki” przy zbiorowej mogile mieszkańców Lubaczowa i okolic rozstrzelanych w 1941 roku przez niemieckich okupantów odbyła się uroczystość patriotyczna mająca na celu uczczenie ofiar II wojny światowej.  
    Uroczystość została zorganizowana przez Społeczny Komitet „Las Niwki” przy Katolickim Stowarzyszeniu „Civitas Christiana” w Lubaczowie, Koło Miejsko – Gminne w Lubaczowie Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Okręg Lubaczowski Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej. Wzięli w niej udział członkowie rodzin zamordowanych, których prochy spoczywają w zbiorowej mogile, kombatanci, przedstawiciele władz samorządowych, delegacje zakładów pracy, szkół i organizacji społecznych z Lubaczowa. Jednostkę Strzelecką 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie reprezentował pododdział honorowy składający się z strzelców 2 kompanii JS 2033, która działa przy Zespole Szkół w Lubaczowie. W składzie delegacji znaleźli się też strzelcy z Samodzielnego Plutonu „Oleszyce”.

Continue reading