100-lecie „Strzelca” na Podbeskidziu

Strzelcy Strzeleckiego Obwodu Piechoty Górskiej świętowali 100-lecie działalności u stóp Beskidów. Za punkt odniesienia dla jubileuszu obrano rozpoczęcie pracy strzeleckiej przez mjr Włodzimierza Mężyńskiego (patrona jednostki 3027) w Białej w 1912 roku.

Obchody te były połączone z obchodami święta 21 Dywizji Piechoty Górskiej, które obchodzone było w II RP 26 maja. Z tej okazji Komenda SOPG przygotowała w Bielsku-Białej szereg imprez, mających przybliżyć mieszkańcom idee strzeleckie i tradycje Podhalańczyków, związanych przed wojną z Bielskiem.
Continue reading

Pokazy Ratownictwa Wodnego

            W dniu 01.06.2012 na zbiorniku wodnym „Młyn” w Lubaczowie odbyły się pokazy ratownictwa wodnego połączone z demonstracją sposobów udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wyniku utonięcia czy też skoku do wody, który doprowadził do uszkodzenia kręgosłupa. W tym ciekawym pokazie udział wzięli strażacy z Państwowej Straży Pożarnej i ratownicy Pogotowia Ratunkowego. Odbyła się też prezentacja sprzętu należącego do Policji i Straży Granicznej. Organizatorem pokazów był Urząd Miasta w Lubaczowie.

Continue reading

Konferencja pt. Nowoczesna obrona terytorialna podstawą bezpieczeństwa Polski

16 maja 2012 r. na terenie Akademii Obrony Narodowej o godzinie 9.00 w auli im. gen. broni Józefa Kuropieski (al. gen. A. Chruściela 103, 00-910 Warszawa, Blok 14) odbędzie się konferencja naukowa pt. Nowoczesna obrona terytorialna podstawą bezpieczeństwa Polski i NATO, której współorganizatorem jest Związek Strzelecki „Strzelec” OSW.

Głównym organizatorem konferencji jest Sekcja Strategiczno-Obronna Koła Naukowego Studentów Bezpieczeństwa Narodowego (SSO KNSBN), w której aktywnie działa aż pięciu członków Związku Strzeleckiego (koordynator strz. ZS Marek KLASA, z-ca st. strz. ZS Dariusz WÓJCIK oraz jako członkowie druż. ZS Zbigniew KOWALSKI, st. strz. ZS Grzegorz BILIŃSKI oraz strz. ZS Jakub RADECKI). Inni współorganizatorzy to Ruch na Rzecz Obrony Terytorialnej oraz Legia Akademicka.
Continue reading

8 Rajd Bartka

W dniach 2-3 maja Strzelecki Obwód Piechoty Górskiej zorganizował 8 edycję Rajdu kpt. Henryka Flame ,,Bartka” z Bielska-Białej do Wisły. Rajd odbywa się śladami żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, na pamiątkę zajęcia Wisły przez oddziały kpt. ,,Bartka” 3 maja 1946 roku.

W rajdzie wzięło ponad 30 strzelców z Bielska-Białej oraz Czechowic-Dziedzic, którzy zabezpieczali trasę przemarszu oraz zorganizowali uroczystości 3-majowe w Wiśle.
Continue reading

“Katyń, Twer, Charków”

     W Sali Sejmu Śląskiego 26 kwietnia miała miejsce konferencja popularnonaukowa poświęcona 72 Rocznicy Zbrodni Katyńskiej.
     Obrady otworzyli Marszałek Województwa Śląskiego Adam Matusiewicz oraz Jerzy Urbańczyk – Przewodniczący Katowickiego Oddziału „Rodziny Policyjnej 1939 r.”
Continue reading

Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj

Witaj, majowa jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj maj, piękny maj, u Polaków błogi raj.

Dnia 3-go maja my Polacy obchodzimy corocznie wyjątkowe wydarzenie, które miało miejsce 221 lat temu. Dokładnie w 1791 roku właśnie w ten dzień została uchwalona ustawa, której zadaniem było uregulowanie panującego wówczas ustroju prawnego na terenie
Continue reading

2 maj – Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, między innymi świętami: 1 maja – Świętem Pracy i 3 maja – Świętem Konstytucji 3 Maja. Święto ma na celu popularyzację wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Senat RP w uchwale z dnia 12.02.2004 ustanowił dzień 2 maja Świętem Orła Białego. W wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 2 maja jest obchodzony jest również jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Barwami Rzeczypospolitej Polskiej są kolory biały oraz czerwony. Na flagach układa się je w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości. Górny pas jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego.
Continue reading

Szkolenie terenowe 18 – 20.05.2012

        Dnia 18 – 20.05.2012 o godz 17.00  rozpoczęło się szkolenie terenowe z zakresu:

 – technik patrolowania i poruszania się patrolu w terenie o zróżnicowanej elewacji,
– porozumiewania się podstawowymi sygnałami patrolowymi,
– omówienia zasadności pokonywania przeszkód terenowych sklasyfikowanych jako „duże” wybrana techniką z przejściem do ćwiczenia praktycznego, 
– współdziałania członków patrolu w reakcji na różne zagrożenia,
– maskowania sylwetki i twarzy ogólnie dostępnymi środkami,
– przechodzenia do obrony okrężnej,
– procedur zakładania tymczasowej bazy patrolowej,
– pełnienia wart na wysuniętych posterunkach ubezpieczających,
– reakcjach na kontakt frontalny z wrogiem,
– przechodzenia do zrywania kontaktu i możliwościach manewrowych drużyny podczas wymiany ognia z przeciwnikiem,
– przejścia do obrony i natarcia w terenie otwartym,
– przechodzenia do zasadzki natychmiastowej po uprzednim załamaniu tropu,
– zasad rozmieszczenia poszczególnych elementów zasadzki,
– odnowienie gotowości bojowej.

Continue reading

I Biesiada Piosenki Partyzanckiej – 26.05.2012

            W sobotę 26 maja w “Szałasie nad Tanwią” w pobliżu miejscowości Huta Różaniecka odbyła się I Biesiada Piosenki Partyzanckiej pt. ” … niech i twą piosenkę wicher poniesie po partyzancie zanuć pieśń”.  Biesiada poświęcona była poległym w bitwie partyzanckiej na terenie Puszczy Solskiej,  pod Osuchami w dniach 25 – 26. 06. 1944 r.

Continue reading