II Turniej – Przegląd Musztry pododdziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec” OS-W o Puchar Dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich i Nagrodę Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie

         14 maja odbyły podczas Obchodów 77  Rocznicy Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego zorganizowano w Rzeszowie II Turniej – Przegląd Musztry pododdziałów Związku Strzeleckiego „Strzelec” OS-W o Puchar Dowódcy 21. Brygady Strzelców Podhalańskich i Nagrodę Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. Continue reading

Horyniec – Zdrój, zajęcia taktyczne

            W dniu 28.04.2012 grupa strzelców ze stacjonującej w Horyńcu – Zdroju  1 kompanii JS 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie odbyła zajęcia taktyczne, które przeprowadził dowódca JS insp. ZS Tomasz Kantor.

            Zajęcia rozpoczęły się w rejonie pływalni „Wodny Świat” w Horyńcu – Zdroju o godzinie 19.00 skąd strzelcy z piosenką na ustach przemaszerowali do miejscowości Świdnica gdzie rozpoczęła się zasadnicza część zajęć.  Po krótkiej przerwie strzelcy otrzymali rozkaz bojowy według, którego ich zadaniem było rozpoznanie drogi Świdnica – Nowiny Horynieckie, która przebiega przez kompleks leśny wykorzystywany przez niewielkie grupy terrorystyczne przeciwnika, które podkładają improwizowane ładunki wybuchowe oraz organizują zasadzki.

Continue reading