Koncert Galowy w Zamku Królewskim

Strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2019 i 2020 brali udział w uroczystościach upamiętniających 21 rocznicę przekazania insygniów władzy przez ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego pierwszemu po II Wojnie Światowej demokratycznie wybranemu Prezydentowi RP Lechowi Wałęsie.W programie uroczystości znalazł się Koncert Galowy pn. ”Strażnicy wolności. Od Prezydenta Ministrów Ignacego Paderewskiego do Prezydenta Rzeczypospolitej Ryszarda Kaczorowskiego” który odbył się na Zamku Królewskim w Warszawie. Continue reading

Szkolenie taktyczne – 29.12.2011

                W dniu 29.12.2011 drużyna składająca się ze strzelców 2 kompanii oraz Samodzielnego Plutonu „Oleszyce” Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie wzięła udział w zajęciach szkoleniowych.  Zajęcia zostały przeprowadzone przez insp. ZS Tomasza KANTORA i odbyły się w kompleksie leśnym w pobliżu miejscowości Borowa Góra.

Continue reading

27.12.2011 – zajęcia w Horyńcu – Zdroju

                W dniu 27.12.2011 sześcioosobowa grupa strzelców z Horyńca – Zdroju (dowódcy drużyn), pod dowództwem st. sierż. ZS Ambrożego JANCZURY  wykorzystała okres między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem na szkolenie terenowe i teoretyczne.

                W ramach szkolenia teoretycznego st. sierż. JANCZURA przeprowadził zajęcia instruktażowo – metodyczne w zakresie przygotowania drużyny do obrony.

Continue reading

Szkolenie w 1 Kompanii Horyniec Zdrój

          W dniu 17.12.2011r. strzelcy 1 Kompanii stacjonującej w Horyńcu-Zdroju, Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia wzięli udział w zajęciach taktycznych.
Strzelcy podzieleni na 3 drużyny szkolili się w 3 punktach nauczania. Podczas zajęć doskonalili swoje umiejętności z zakresu czarnej taktyki m.in. postawy z bronią, szyki patrolowe.

          Drużynami dowodzili: st. strz. ZS Adrian PRUCHNICKI, st. strz. ZS Artur BUŁAS, sekc. ZS Lidia HAŁUCHA.

Zajęcia przeprowadził d-ca JS 2033 w Lubaczowie – insp. ZS Tomasz KANTOR.

Zajęcia Szkoleniowe w dniu 10.12.2011

                    W dniu 10.12.2011r. w Zespole Szkół w Lubaczowie odbyły się zajęcia 1 i 3 plutonu 2 kompanii oraz Samodzielnego Plutonu „Oleszyce” Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

                     Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 09.00 zbiórką na placu Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Celem zajęć było zapoznanie strzelców z nowymi elementami wyszkolenia taktycznego oraz powtórzenie i doskonalenie wiadomości i umiejętności poznanych w trakcie poprzednich szkoleń.

Continue reading

Marszałek Piłsudski – rocznica urodzin

5 grudnia, mija kolejna rocznica urodzin pierwszego Marszałka Polski i architekta naszej niepodległości, Józefa Klemensa Piłsudskiego, który urodził się w 1867 r. w Zułowie na Litwie (dziś rejon święciański). Józef Piłsudski wychowywał się wraz z pięcioma braćmi i czterema siostrami w rodzinie pielęgnującej tradycje patriotyczne.

Do siódmego roku życia przebywał w Zułowie, później przeniósł się do Wilna. Tam ukończył rosyjskie gimnazjum i zapisał się na studia medyczne w Charkowie. Wkrótce został wydalony z uniwersytetu za udział w rozruchach studenckich.

Continue reading

Zajęcia szkoleniowe Samodzielnego Plutonu Oleszyce 03.12.2011

          W dniu 3.12.2011r. w m. Oleszyce odbyły się zajęcia Samodzielnego Plutonu „Oleszyce” Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie. Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 09.00 zbiórką na placu Gimnazjum im. Orła Białego  w  Oleszycach.

W pierwszej  części przeprowadzone zostały zajęcia z musztry zespołowej. W kolejnej Strzelcy przyswajali wiedzę z zakresu szkolenia inżynieryjno – saperskiego. W ostatniej części odbyły się ćwiczenia praktyczne z rzutu granatem.

Continue reading