I odprawa kadry dowódczej II Okręgu Strzeleckiego

W dniu 19 listopada 2011r. w Kopciach k. Kolbuszowej odbyła się I Odprawa Kadry Dowódczej II Okręgu Południowo – Wschodniego ZS “Strzelec” OSW.

Wzięli w niej udział inspektorzy, instruktorzy oraz podoficerowie z Rzeszowa, Kolbuszowej, Sędziszowa Młp., Ropczyc, Leżajska, Lubaczowa, Przemyśla, Jarosławia, Tarnobrzega, Nowej Dęby, Sandomierza, Ostrowca Św., Starachowic, Lublina, Hrubieszowa i Tomaszowa Lubelskiego.

Continue reading

Zajęcia szkoleniowe w JS 2033 Lubaczów w dniu 19.11.2011

Zajęcia przeciwchemiczne Samodzielnego Plutonu „Oleszyce”

 

W dniu 19.11.2011r. w m. Oleszyce odbyły się zajęcia Samodzielnego Plutonu „Oleszyce” Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

Zajęcia rozpoczęły się o godzinie 09.00 zbiórką na placu Gimnazjum im. Orła Białego  w  Oleszycach. W trakcie domarszu do miejsca ćwiczeń strzelcy ćwiczyli bieg w kolumnie oraz śpiew zespołowy w trakcie biegu.

W zasadniczej części zajęć strzelcy zapoznali się z podstawowymi wiadomościami na temat BST a następnie poznali przeznaczenie budowę i sposób zakładania masek przeciwgazowych MP-3 i MP-4 oraz ubrania ochronnego OP-1 M.

Continue reading

1 kompania Horyniec – Zdrój – Marsz Niepodległości

          Z okazji święta Niepodległości Narodowej 1 kompania Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia stacjonująca w Horyńcu-Zdroju wyszła z inicjatywą okolicznościowego marszu w okolicach Horyńca-Zdroju, na trasie Horyniec-Zdrój – Nowiny Horynieckie – Niwki Horynieckie – Nowe Brusno (nocleg) – Horyniec – Zdrój.

Continue reading

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości

Dzień 11 listopada 1918 roku był przełomowym momentem w dziejach Europy, ale przede wszystkim w dziejach Polski. Po 123 latach niewoli narodowej i powstańczych zrywów wolnościowych Polska odzyskała niepodległość.Nadeszła upragniona wolność. Dnia 10 listopada 1918 r. do kraju powrócił Józef Piłsudski, od lipca 1917 r. internowany przez Niemców w Magdeburgu. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała mu naczelne dowództwo polskich sił zbrojnych. W Warszawie rozpoczęło się, trwające już w innych miastach, rozbrajanie wojsk okupacyjnych.

Continue reading

Narodowe Święto Niepodległości

            W dniu 11.11.2011 Strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia wzięli udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości.

LUBACZÓW:
            Uroczystości w Lubaczowie rozpoczęły się o godzinie 09.30 pod Miejskim Domem Kultury w Lubaczowie skąd uczestnicy  uroczystości  przemaszerowali pod Pomnik Niepodległości przy którym Strzelcy wystawili  honorowy posterunek wartowniczy.

Continue reading

Szkolenie 05.11.2011 1 pluton 2 kompanii

          W dniu 05.11.11 odbyło się szkolenie strzelców z 1 plutonu 2 kompanii.
Podczas zajęć teoretycznych – przeprowadzonych w czytelni Zespołu Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie – poruszone zostały następujące zagadnienia:
– budowa okopu,
– budowa min, granatów oraz ich podział i zasada działania,
– budowa masek p-gaz oraz OP-1,
– skład IPP.
 
Zajęcia praktyczne:
– strzelanie z broni pneumatycznej,
– rzut granatem do pozorowanego okopu,
– ćwiczenia w zakładaniu masek p-gaz oraz krótkie ćwiczenia fizyczne w maskach p-gaz.

Continue reading