Uroczystości w Lesie Niwki

          W dniu 25.09.2011 w Lesie Niwki koło Lubaczowa odbyły się uroczystości dla upamiętnienia zamordowanych w 1941 roku przez ukraińską policje 84 mieszkańców Lubaczowa i okolic. Uroczystości zorganizowały lubaczowski koło Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Stowarzyszenie Spadkobierców Kombatantów II Wojny Światowej oraz Katolickie Stowarzyszenie Civitas Cristiania.

Continue reading

2 kompania zajęcia szkoleniowe

          Zgodnie z Planem Szkolenia JS 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie w miesiącu wrześniu rozpoczął się nowy cykl zajęć szkoleniowych w 2 kompanii JS 2033. Zajęcia rozpoczęły sie w dniu 10.09.2011 i dla 2 i 3 plutonu miały charakter zapoznawczy.
W zajęciach tych plutonów uczestniczyli Dowódca JS insp. ZS Tomasz KANTOR, Zastępca Dowódcy JS ds. szkolenia st. chor. ZS Piotr GŁAZ oraz Dowódca kompanii chor. ZS Jacek WAŻNY. 1 pluton pod dowództwem druż. ZS Mateusza SZPYTA odbył doskonalące zajęcia z musztry i regulaminów.
Continue reading

1 kompania – marsz kondycyjny

          W dniu 17.09.2011 strzelcy z 1 kompanii JS 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia pod dowództwem chor. ZS Marka JANCZURY odbyli marsz kondycyjny. Trasa marszu rozpoczynała się w Horyńcu – Zdroju i prowadziła przez Nowiny Horynieckie, Dziewięcierz do rezerwatu „Sołokija” a następnie do Horyńca – Zdroju. Długość trasy to około 17 km. Oprócz strzelców z horynieckiej kompanii w marszu wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marsz. Józefa Piłsudskiego w Horyńcu – Zdroju, którzy zostali zaproszeni do udziału w tych zajęciach.
Continue reading

Szkolenie w Oleszycach – 24.09.2011

           W sobotę 24.09.2011r. strzelcy 4 plutonu z Oleszyc Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie odbyli szkolenie z zakresu musztry zespołowej, po której przeprowadzone zostały zajęcia fizyczne.
          Szkolenie odbyło się na terenie Publicznego Gimnazjum im. Orła Białego w Oleszycach i przeprowadził je sekc. ZS Łukasz Maciąg.

Premiera filmu „Bitwa Warszawska 1920”

26 września 2011 roku, w warszawskim Teatrze Wielkim odbędzie się uroczysta premiera najnowszego filmu Jerzego Hoffmana „Bitwa Warszawska 1920”. Do kin film wejdzie 30 września 2011 roku.

 W filmie poznamy poetę i kawalerzystę Jana (Borys Szyc), który postanawia się oświadczyć (zaraz po otrzymaniu rozkazu wyjazdu na front) aktorce teatru rewiowego, swojej narzeczonej, Oli (Natasza Urbańska). Ślubu udzielił im kapelan garnizonu praskiego, ksiądz Ignacy Skorupka (Łukasz Garlicki). Niestety podczas walk Jan dostaje się do bolszewickiej niewoli. Historia znajdzie swój finał w tytułowej bitwie Warszawskiej która na zawsze odmieni losy poznanych bohaterów.

Continue reading

Nóż w plecy wbity o świcie

O świcie w dniu 17 września, kiedy oddziały Wojska Polskiego stawiały jeszcze opór armiom niemieckim, Polska została zaatakowana przez Związek Sowiecki, związany tajnym sojuszem z III Rzeszą. W tych warunkach najwyższe władze Rzeczypospolitej i Naczelny Wódz w nocy z 17 na 18 września opuścili terytorium państwa, przechodząc na teren Rumunii. W dniu agresji sowieckiej w rękach polskich znajdowała się niemal połowa terytorium Rzeczypospolitej. Broniła się Warszawa i Twierdza Modlin. Trwała bitwa nad Bzurą i obrona wybrzeża morskiego. Toczyły się krwawe boje na Lubelszczyźnie, bronił się Lwów.
Continue reading

Święto Wojsk Lądowych – 328 rocznica Odsieczy Wiedeńskiej

Wiktoria Wiedeńska Jana III Sobieskiego z 12 września 1683r, szeroko rozsławiła w świecie imię żołnierza polskiego. Po dziś dzień zwycięstwo pod Wiedniem, stanowi przykład wykorzystania myśli i sztuki wojennej w obronie europejskiej cywilizacji, kultury i społecznego ładu. Bitwa pod Wiedniem rozpoczęła się 12 września 1683 roku o godz. 6.00 rano. Wzięło w niej udział ponad 35 tys. piechoty i ok. 30 tys. jazdy wojsk sprzymierzonych. Naprzeciw nim stała wielka armia turecka, wspierana wojskami sojuszników w sile 100–tysięcy.
Continue reading

Kurs Combat Lifesaver – Ratowników Pola Walki turnus III

W dniach 29.08 – 02.09.2011 r. odbył się III – ostatni w tym roku – turnus Kursu Ratownika Pola Walki, w którym uczestniczyło 26 Strzelców ze Związku Strzeleckiego “Strzelec” Organizacji Społeczno – Wychowawczej oraz 2 Strzelców ze Związku Strzeleckiego, których udział w Kursie był odpowiedzią na zaproszenie organizatora – Komendy Głównej ZS “Strzelec” OSW. Podobnie jak poprzednie dwa turnusy i ten odbył się na bazie Wojskowego Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, na mocy podpisanego porozumienia pomiędzy WCKM a KG ZS “Strzelec” OSW.
Continue reading