Marsz Szlakiem Kadrówki 2011

Koleżanki i Koledzy Strzelcy,
 
Zbliża się 6 sierpnia – rocznica wymarszu z krakowskich Oleandrów pierwszych oddziałów strzeleckich Józefa Piłsudskiego. Tradycyjnie z tej okazji odbędzie się kolejny – XLVI a 31 po wojnie – Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej. Warto przypomnieć, że w II Rzeczypospolitej Marsz był najważniejszym przedsięwzięciem paramilitarnym organizowanym przez Związek Strzelecki i gromadził rokrocznie kilkusetosobową grupę uczestników.
Continue reading

Najszczersze kondolencje z powodu śmierci Ojca…

W imieniu Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej przekazuję najszczersze kondolencje z powodu śmierci Ojca, ŚP. Mieczysława WASZCZUK, dla Pana mł. insp. Marcina Waszczuka, z-cy Komendanta Głównego, Szefa Sztabu KG.

Panie Inspektorze!
Proszę przyjąć szczere, serdeczne wyrazy współczucia, które składamy Panu oraz Pańskiej rodzinie. Jest nam niezmiernie przykro z powodu utraty tak bliskiej Pana sercu Osoby.
Łączymy się w z Panem w żalu i smutku.

KOMENDA GŁÓWNA
ZS „Strzelec” OSW

Medal za zasługi dla SG

16 maja głubczyccy strzelcy wzięli czynny udział w uroczystościach z okazji XX lecia istnienia Straży Granicznej, które miały miejsce w Komedzie Śląskiego Oddziału w SG w Raciborzu.

Strzelcy zapoznali się z historia i wyposażeniem, tejże formacji mundurowej podczas okolicznościowego pikniku.

Podczas obchodów święta Straży Granicznej miał miejsce miły gest dla dla głubczyckich strzelców: decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji mł. insp. ZS Grzegorz TOBIASIŃSKI został odznaczony Brązowym Medalem za Zasługi dla Straży Granicznej. Odznaczenia dokonał Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej pułkownik Wojciech SKOWRONEK.

Źródło: www.js3009.bo.pl

Wręczono srebrne i brązowe „Talenty”

               W dniu 22.06,2011 na Sali sportowej Zespołu Szkół w Lubaczowie odbyła się uroczystość wręczenia srebrnych i brązowych „Talentów” laureatom III edycji projektu „Talent Powiatu Lubaczowskiego”
               Srebrne „talenty” w kategorii społecznik otrzymali strzelcy z Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie:

  • sekc. ZS Sabina KONOPKA
  • sekc.  ZS Patrycja SENYK
  • st. strz. ZS Sylwia WALCZAK

Komenda JS 2033 w Lubaczowie gratuluje wyróżnionym strzelcom.

              Jednocześnie przypominamy, że w dniu 20.06.2011 w Sali MOK w Lubaczowie podczas uroczystej gali „Złote Talenty”  odebrali:

  • druż. ZS Małgorzta JONAK
  • druż. ZS Radosław PILIP
  • druż. ZS Mateusz SZPYT
  • sekc. ZS Kamil CZUCHA

 

Szkolenie w JS 2033

               W dniu 18.06.2011 odbyły się połączone ćwiczenia Pododdziału Lubaczów i 1 Kompanii JS 2033 stacjonującej w Horyńcu-Zdroju zorganizowane przez Sekcje Szkolenia Jednostki Strzeleckiej 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie pod dowództwem st. sierż. ZS Ambrożego JANCZURY i nadzorem pedagogicznym, zabezpieczeniem logistycznym chor. ZS Marka JANCZURY.

Miejscem ćwiczeń był Las Niwki i przyległe do niego nieużytki rolne w pobliżu osiedla Mazury. Ćwiczenia zapoczątkowały realizację nowego Programu Szkolenia Podstawowego z dnia 11.06.2011 r.

Continue reading

III edycja konkursu „Talent Powiatu Lubaczowskiego”

                W dniu 20.06.2011 w Sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Lubaczowie zostały ogłoszone wyniki III edycji konkursu „Talent Powiatu Lubaczowskiego”, który ma na celu uhonorowanie osiągnięć młodzieży z naszego powiatu. Zostały wręczone statuetki „Złotego Talentu”.  
„Złote Talenty” w kategorii społecznik otrzymali strzelcy JS 2033 w Lubaczowie:
•    druż. ZS Małgorzta JONAK,
•    druż. ZS Radosław PILIP,
•    druz. ZS Mateusz SZPYT,
•    sekc. ZS Kamil CZUCHA,

               Dowództwo JS 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie gratuluje wyróżnionym. Srebrne i brązowe talenty zostaną wręczone w dniu 22.06.2011r.

ZDJĘCIA W GALERII

XIII Spartakiada Sportowa Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego

                W dniu 16.06.2011 w Horyńcu – Zdroju odbyła się XIII Spartakiada Sportowa Domów Samopomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego.

                Zawody otworzyła Wojewoda Podkarpacka Pani Małgorzata CHOMYCZ. Licznie przybyli samorządowcy Powiatu Lubaczowskiego oraz władze Gminy Horyniec – Zdrój z Wójtem Panem Ryszardem Urbanem. Obecna była też młodzież z Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego w Horyńcu – Zdroju, nauczyciele oraz Dyrektor Pan Ryszard Lewientowicz. Z tego gimnazjum wywodzą się strzelcy 1 kompanii JS 2033, która wzięła udział w zabezpieczeniu zawodów pod dowództwem chor. ZS Marka JANCZURY.  Oprócz nich  obecni byli strzelcy z 1 i 2 plutonu, które działają przy Zespole Szkół im. gen. Józefa Kustronia w Lubaczowie.

Continue reading

WIZYTA W PLACÓWCE STRAŻY GRANICZNEJ W HORYŃCU ZDROJU

          W dniu 11.06.11, 1 Kompania odwiedziła nowoczesną Placówkę Straży Granicznej w Horyńcu Zdroju.  Funkcjonariusz SG chor. Daniel Kielar w przejrzysty sposób przedstawił nam zasady działania Straży Granicznej. Młodzież mogła zapoznać się ze sprzętem używanym przez funkcjonariuszy i  dowiedziała  się jak reagować w pasie przygranicznym w sytuacjach wyjątkowych.

 

ZDJĘCIA W GALERII 

Musztra 11.06.2011

            W dnia 11.06.2011 o godzinie 9.00 na placu przy Zespole Szkół w Lubaczowie odbyło się szkolenie dla 1 plutonu z musztry z elementami musztry paradnej. Celem było przygotowanie strzelców do pokaz z okazji końca roku szkolnego na który przybędzie Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Dominik TRACZ.
 
           Zajęcia potrwały do godziny 12.30