Program „Młodzież w Działaniu”

                W dniu 19.05.2011 w sali narad Urzędu Miasta w Lubaczowie odbyła się narada z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które prowadzą swoją działalność na terenie Lubaczowa. Celem spotkania było przygotowanie do realizacji projektu „Młodzież w Działaniu”.  Celem programu jest aktywizacja młodzieży do działań społecznych w ramach wolontariatu, a także pokazanie możliwości współpracy ewentualnym partnerom, tak instytucjonalnym jak i prywatnym.

                JS 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia reprezentowali: insp. ZS Tomasz KANTOR, st. chor. ZS Jolanta DRAL oraz sierż. ZS Mateusz OBROŚLAK.

                Dnia 19.06.2011 roku w Sali Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury planowana jest prezentacja działalności naszego związku i lubaczowskiej jednostki w obecności przedstawicieli władz różnych szczebli, przedstawicieli mediów oraz gości z miast partnerskich.