Odprawa Komendy Głównej z Dowódcami Okręgów

                W dniach 13.05.2011 – 15.05.2011 w Strzyżowie odbyła się odprawa Komendy Głównej z Dowódcami Okręgów Strzeleckich oraz odprawa Dowódcy II Południowo – Wschodniego Okręgu Strzeleckiego z Dowódcami  Jednostek Strzeleckich. Odprawę prowadzili Zastępca Komendanta Głównego – Szef Sztabu mł. insp. ZS Marcin WASZCZUK oraz Dowódca II Południowo – Wschodniego Okręgu Strzeleckiego insp. ZS Marek STRĄCZEK.

                Odprawa była przede wszystkim  poświęcona sprawom organizacyjnym związanym z powołaniem okręgów.

                Poruszane były sprawy szkoleniowe i logistyczne.

                Przybyła na odprawę kadra wzięła udział w otwarciu Muzeum Techniki Wojskowej, które zostało utworzone w Rzeszowie z inicjatywy generała brygady Bąka – byłego dowódcy 21 BSP.

                Dzięki gościnności strzyżowskich strzelców oraz władz tego miasta była też okazja zwiedzić okolice.

                Zwiedziliśmy poniemiecki bunkier kolejowy o długości 460 metrów przygotowany dla pociągów sztabowych najwyższych dostojników III Rzeszy.

                U wylotu tunelu strzelcy ze strzyżowskiego pododdziału JS 2021 przygotowali pokaz sprawności działania taktycznego.

                Naszą jednostkę reprezentowali: insp. ZS Tomasz Kantor – dowódca jednostki i z-ca st. chor. ZS Piotr Głaz.

                Zdjęcia dzięki uprzejmości druż. ZS Katarzyny CZESNEJ.

ZDJĘCIA W GALERII